HVEM ER VI - VORES MEDLEMMER AF

REGIONSRÅDET


DENNIS A. JØRGENSEN
SOLRØD

REGIONSRÅDET

Medlem af

Det nære sundhedsudvalg.
Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

T: 31314115
dejor@regionsjaelland.dk


STINA HØJGAARD
GREVE

REGIONSRÅDET

Medlem af

Social- og Psykiatriudvalget.
Udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø.

T: 20659449
ahojga@regionsjaelland.dk