Tina Rottbøll

 

Daginstitutioner

Vores børn har brug for, at minimumsnormeringer indfases før 2024, en øget andel af uddannet pædagogisk personale (80/20) og gode fysiske rammer med flere kvadratmeter pr. barn. Forskning viser, at jo tidligere i livet, vi investerer i mennesket, desto større er samfundets afkast (Heckman-kurven).


Skoler 

Det faglige niveau i folkeskolen er udfordret. Lærerne har behov for øget forberedelsestid, ligesom børnene vil drage fordel af øget kompetencedækning, reduktion af skoledagen, tolærerordning - og bøger i stedet for iPad indtil 3. klasse. Dette er en investering, der vil reducere skolevægring, stress, angst, depression og andre sårbarheder blandt børn.


Borgerinddragelse  

Greve har brug for en ny retning med større lydhørhed over for og inddragelse af borgerne. Jeg tror på, at borgerinddragelse er medskabende til en større sammenhængskraft og det lokale engagement med respekt for forskelligheder og faglighed. Den demokratiske samtale må aldrig slukkes. 
 
Jeg mener, at vi skal bruge pengene der, hvor vi ved, de skaber mest værdi for samfundet. Forskning viser, at vi til hver en tid bør sætte vores børn øverst på den politiske dagsorden – og det er min plan. 

 

Lidt om mig

 

Mor til Mads (9) og Anna (6), Gift med Martin 
Uddannet socialpædagog med 17 års anciennitet  
Medstifter og bestyrelsesmedlem, Greve Forældreorganisation (GFO)