Senior

 

 


Bænke & stier

Det skal være nemmere, at færdes i kommunen som ældre, også selvom bentøjet ikke kan holde som tidligere. Derfor vil vi have, at der skal være strategisk placeret bænke i kommunen, så man kan tage en lille pause, når man går rundt. 

Det vil gøre daglig motion nemmere, og det vil samtidig inspirere til, at flere ældre kommer ud, og rører sig. Både for at få et bedre liv, men for at kunne holde sig i gang.


Toiletter

Vi skal have flere offentlige toiletter. Derfor skal vi have undersøgt det nærmere, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at placere disse. I det vi mangler offentlige toiletter, afholder det desværre mange ældre fra at bevæge sig ud.


Stranden

Vi har 8 km lang fantastisk sandstrand, som er skøn at gå en tur på. Som ældre kan man blive begrænset for adgang hertil, som følge af de forhold der eksisterer i dag. Efter nærmere undersøgelse, herunder grundig snak med de ældre, vil vi om nødvendigt etablere bedre adgangsforhold til kommunens vigtigste rekreative område.

Skal der flere ramper og trapper til? Ja, så skal vi etablere disse.


Tilskud til aftenskole for pensionister

Rigtig mange ældre i kommunen har stor glæde af at deltage på aftenskolerne i Greve.

Det skaber socialt samvær, og styrker netværket. Det er med til at skabe et bedre seniorliv, hvilket er til gavn for alle.

De seneste par år er tilskuddet til pensionister for deltagelse på aftenskoler blevet nedsat. Det betyder desværre, det er blevet dyrere at tage aftenskolekurserne.

Derfor vil vi øge støtten til tilskud for pensionister, så det igen bliver billigere at gøre brug af aftenskolerne i Greve.


Genindføre flextrafik

Rigtig mange ældre har haft stor glæde af flextrafik, som gav dem muligheden for nemt at komme rundt i kommunen.

Desværre blev ordningen stoppet, dels grundet reel besparelse, men desværre også fordi, at ordningen blev misbrugt. Vi synes ikke det er rimeligt, at de få tosser skal ødelægge det for de mange ældre, som var meget glade for ordningen.

Derfor vil vi fra Socialdemokratiet genindføre flextrafik.


Flere billige lejeboliger

Rigtig mange Greveborgere er opskrevet til en billig lejebolig igennem boligselskaberne.

Desværre er der lange udsigter til at kunne få en lejlighed. Flere års ventetid, og det er uholdbart.

Der er mange borgere, som vil ud af deres huse, men fortsat ønsker blive i sit nærområde. Her har man sit netværk, og her har man sin familie.

Derfor skal vi tilsikre, at vi får flere billige almene lejeboliger, så flere der nærmer sig en alder hvor de vil ud af sine huse, kan komme det. Det skaber endvidere muligheden for, at Greve får nye familier til kommunen, i de huse som bliver udflyttet. Hvilket er med til, at skatteindtægterne kan stige.

Derfor skal vi bygge flere almene boliger, som man som senior kan have glæde af. Der mangler også almene boliger til de unge.
 

Begge dele kan løses ved at bygge flere almene boliger.
 

Skal være muligt at vælge kommunal hjemmepleje i hele Greve

Efter hjemmeplejen for mange år siden blev sendt i udbud, har man kun kunne vælge privat hjemmepleje i den nordlige del af Greve kommune.

Det vil vi gerne lave om på, således at der både er privat og kommunal hjemmepleje i hele kommunen. Så er det op til den ældre selv at vælge ud fra sine behov, samtidig er løsningen ens i hele kommunen.

Mad
Der skal være valgmuligheder, for de ældre der er visiteret til madordningen. Det skal være valgfrit, om man ønsker et varmt måltid mad eller køle-mad til flere dage.
På vores plejecentre hvor der er køkkenfacilliter, skal vi sørge for i videst muligt omfang at inddrage de der har lyst til at hjælpe, så det bliver en del af dagligdagen med lækker hjemmelavet mad. Vi vil også gerne arbejde for, at økologi bliver valgt når det er muligt.