Regionsvalg 2021

Der er regionsvalg i november 2021

 

Du kan læse mere om vores kandidater fra vores partiforening nedenfor: 

 

DENNIS A JØRGENSEN
”Greves spidskandidat til Region Sjælland”


Jeg er 53 år, gift og har boet i Køge Bugtområdet i 30 år. Jeg har arbejdet i DSB i 31 år, indtil jeg for fem år siden blev valgt til afdelingsformand i HK. Jeg går meget op i, at vi skal have en region som er tæt på
borgeren. Jeg er hjerteløber og mener, at vi alle skal bidrage til fællesskabet i det omfang, at vi har mulighed for det. Min egen søster er blevet handicappet efter en blodprop, og jeg anvender en del af min
fritid på at sikre, at hun har det godt. Det gør jeg blandt andet ved at lave mad til hende men også ved at sikre, at hun får den nødvendige hjælp.


Mine mærkesager er at ”Tryghed og Velfærd skaber vi i Fællesskab”

Jeg kæmper for tryghed og retfærdighed for alle. Efter mange år som tillidsmand og fagligt aktiv, har jeg besluttet at træde ind i det politiske beslutningsrum, da jeg kan se den store indflydelse, det er muligt at få,
hvis man rækker ud efter den. Med erfaringer fra en søster som er blevet handicappet og gamle plejekrævende forældre, har jeg fået erfaringer med vores velfærdssamfund, som jeg ønsker at forbedre.

TRYGHED.
Vi skal alle kunne stole på vores velfærdssystem, og at vi får god hjælp i tilfælde af en krise i livet. Det skal ikke kun være dem, der har ressourcer til at kæmpe, som får hjælpen. Uanset om vi har behov for hjælp
eller pleje som ældre, handicappet eller syg, så skal vi overleveres mellem systemerne med menneskelig kontakt og kontrol. Ingen må ende med at sidde fortabt uden hjælp. Vi skal sikre den rette behandling i
rette tid og på rette sted. Samarbejdet om borgeren mellem region og kommune skal blive bedre. Der skal være fokus på borgeren og dennes behov.

VELFÆRD
Vi skal bevare vores gode velfærd. Det er vigtigt, at vi sikrer det, så alle i samfundet kan leve i det fra vugge til grav. Forebyggelse og sundhedsfremme skal være bærende principper. Vi skal sikre en høj kvalitet på
regionens mange arbejdspladser, så vores ansatte har optimale vilkår for at yde god service til regionens borgere. Det er vigtigt, at vi sørger for at vores ansatte er godt uddannet, og at vi anvender deres
kompetencer rigtigt. Vores kollektive trafik skal styrkes, forbedres og gøres attraktiv, så den kan blive et godt alternativ til vejtrafikken. Der skal være en større sammenhæng i skift mellem bus, tog, bil og cykel.
Rejsen til og fra arbejde og fritidsinteresser skal kunne foregå nemt, billigt og sikkert.

FÆLLESSKAB
Socialdemokratiet har i Region Sjælland arbejdet for brede og langsigtede forlig. Det skal vi fortsætte med - med enighed om de store planer, skaber vi stabilitet og ro. Jeg har deltaget i mange komplicerede
forhandlinger gennem tiden og vil bidrage med min viden, så vi fortsat kan lave brede forlig i regionen. Jeg dyrker selv fællesskabet i høj grad. Som Race-marshall på min motorcykel hjælper jeg cykelløb med en
sikker afvikling, og så er jeg mangeårig formand for jernbanens motorcykelklub.

 

Følg mig gerne på Facebook

 


Stina Højgaard


Jeg flyttede til Greve for 5 år siden fra Vordingborg og stiller op som ny kandidat til Region Sjælland.
Jeg er 53 år og  lærer på Mosedeskolen i Greve. Privat er jeg gift med Ejner og har to dejlige sønner på 21 og 24 år.
Jeg har hele livet været meget politisk interesseret, og mener at demokratiet altid kan blive bedre.
Jeg har været byrådsmedlem i Vordingborg i 9 år, og været med til at skabe en bærerdygtig kommune.

Jeg er en holdspiller, nysgerrig og fordybelse er kerneværdier.

Der skal altid være rum til at skabe fremtiden i samfundet.

En stemme på mig vil være din garanti for at jeg vil arbejde hårdt for en styrkes Region Sjælland.

Mine hjerte sager
Børns og unges trivsel
Klima og bærerdygtighed
Borgeren i centrum

En stemme på mig er en stemme på at velfærdssamfundet skal styrkes og nytænkes.
Vi skal sikre et velfungerende sundhedsvæsen og en værdig omsorg for vores ældre.
Vi skal sikre børns trivsel, og vi skal udvikle nye veje i samarbejdet mellem kommuner og Region både når barnet har et handikap fysisk/psykisk Og når indlæggelse, genoptræning og skoleliv skal gå hånd i hånd.

Jeg vil arbejde for at det specialisere socialområde og handikapområdet lægges fra kommunerne og over i regionerne.
Regionerne har den videnskablige viden der bedst kan hjælpe borgerne i fremtiden.
Vores fællesskab skal være det sikkerhedsnet, der skaber tryghed og muligheder for udvikling.

Alt for mange unge har udfordringer psykisk. De skal hjælpes med forebyggelse og handling.
Og vi skal som samfund turde spørge : Hvorfor er det blevet så svært at være ung idag.
Vores uddannelsessystem skal i højere grad samarbejde med arbejdsmarkedet.
kombination mellem uddannelse og arbejde.

Klima og bæredygtighed, skal integreres både ved byggeri, ved bevarelse og nyskabelse af landskab.
Forebyggelse, forskning, ernæring og vedligeholdelse er alle nøglebegreber som vi som politikkere skal turde tale åbent om, og handle på.
Fremtidens sundhedssystem skal tage afsæt i borgerens behov.
Forebyggelse, telemedicin og et behandlingsforløb der hænger sammen.
Medborgerskab skal styrkes, for sammen kan vi alle lidt mere.