Mikkel Peter Sohn Witthøft

Vore ældre
Vore ældre skal have mulighed for at flytte i gode boliger til en rimelig økonomi i deres nærområde.

 

Affald

Jeg har en ambition om, at vi hurtigst muligt skal udsortere madaffald og plast fra vores private husholdninger.

 

Lidt om mig

Jeg er 43 år gammel, og bor i Eriksmindekvarteret. Jeg er gift, og har 3 dejlige piger på hhv. 10, 15 og 18 år, der alle har gået på Tjørnelyskolen.
Jeg arbejder i det private erhvervsliv indenfor behandling af affald som tilbudsskriver (projekter) på 10. år. Jeg er hundejer.

Jeg har i en årrække været formand for Natteravnene, og været tilknyttet en række andre bestyrelser, herunder Greve Ungdomsskole.
Endvidere har jeg været tilknyttet både by- og landsretten som domsmand.

Jeg synes, at de stramninger som vi så under tidligere Statsminister Helle Thorning-Schmidt på flygtninge- og indvandrerområdet, har været gode for Danmark.

Jeg oplever både i Greve og resten af Danmark, at de borgerlige trækker landet i en skæv retning. Vilkårene bliver sværere for dem, som i forvejen har det svært, og det er ikke i orden.


Jeg synes, at ældregenerationen er forsømt de senere år.
De ældre er IKKE en byrde, og for manges vedkommende faktisk en ressource, som samfundet har brug for.

 

Følg mig på Facebook.