Maria Witthøft

 

 

Den 1. maj 2017, da jeg var 15 år gammel, blev jeg spurgt af en journalist til 1. maj-arrangementet i Greve Borgerhus, om jeg ville være med i DSU. Jeg svarede ja, fordi han tilbød at bringe en artikel med mig i Sydkysten, hvis jeg meldte mig ind. Den 3. maj 2017 var jeg officielt DSU’er, og det har jeg aldrig fortrudt. Senere blev jeg selv formand i DSU Køge. 

  

Min indmeldelse i DSU var dog ikke mit første politiske engagement. Min politiske interesse startede, da jeg blev valgt ind i elevrådet på Tjørnelyskolen i 4. klasse, hvor jeg senere blev formand, og fik en plads i Greve Fælleselevråd, i skolebestyrelsen og i bestyrelsen på ungdomsskolen. Først senere kom DSU ind i billedet, hvor jeg nu har været afdelingsformand i to år. 

  

Jeg stiller op til kommunalvalget, da jeg ønsker en større diversitet i Greve Byråd. Et byråd skal afspejle befolkningen i kommunen, så alle vores borgere føler sig tilgodeset og inddraget i de politiske beslutninger. 

  

Jeg vil bidrage med nye idéer samt et nyt og ungt input. Jeg vil kæmpe for de unges stemme. Alle skal have en stemme i byrådet, og den mangler de unge. 

 

Se min video-præsentation