Leif Limkilde

Gift, familie, boet i kommunen 23 år, hundeejer, tidligere arbejdsmiljøkonsulent i HK, uddannet som planlægger fra Roskilde Universitet, domsmand Østre Landsret og Roskilde Ret, medlem af Patientforum ved universitetssygehuset i Køge og Roskilde. 

Noget grundlæggende for mig for at stille op til kommunalvalget er, at jeg ønsker at gøre en forskel. Større åbenhed omkring udviklingen i by- og lokalplaner, og større tilfredshed med servicen i kommunen, skal i fokus. 

Kommunen skal have en ambitiøs klimaplan og være en foregangskommune i den grønne omstilling. Brugen af sol og vindenergi og alternative energikilder skal øges i kommunen. 
Beskyttelse af naturen, de grønne områder og udbygning af cykelstierne, bedre toilet-forhold ved stranden, kan gavne turismen. 
Kommunen skal være en god kommune at uddanne sig i og vokse op i, det kan tiltrække nye børnefamilier. 

Et løft opad til folkeskolen med færre elever pr. klasse kan der være behov for, mener jeg.  

Fremadrettet skal der arbejdes for gode boligforhold for unge såvel som for ældre, og det skal føles trygt at færdes rundt omkring i kommunen. 
Kommunen skal sørge for et større udbud af fritids- og idrætstilbud for alle slags børn, unge som ældre, ligesom sundheden og servicen til kommunens ældste borgere skal hæves.  

Det vil jeg arbejde for:

KLIMAPLAN 2030: 
Greve kommune halter bagefter på en række miljølister.  Derfor skal Greve have en ambitiøs KLIMAPLAN 2030. Nøgleordet er bæredygtighed, og der skal handles nu. Naturen, skovene, grundvandet og Køge Bugt skal sikres. En klimavenlig, sund by med mere genbrug, flere el-biler/busser, lade-stationer og flere cykelstier. Greve kommune skal skabe flere klimavenlige jobs og virksomheder.

BORGERINDDRAGELSE-BYUDVIKLING: 
Borgeren skal inddrages oftere end tilfældet er i dag, så der ikke bygges for højt og for tæt. Borgeren skal høres i tide ved ændringer i lokalplanerne. 

STRANDOMRÅDET: 
Strandens faciliteter skal moderniseres, og ved Mosede Fort etableres et NATURCENTER/BESØGSCENTER, hvor børn og unge kan lære om naturen, havet, dyrene, ressourcerne og forurening. Centret kan samtidig huse en naturvejleder og Køge Bugt stenrev.  Strandvejen skal løftes og gøres ensporet.

STØJBEKÆMPELSE NU: 
Mange Greve-borgere udsættes for støj, som er sundhedsskadeligt. Støjen skal fjernes ved Køge Bugt motorvejen og andre steder med hjælp fra kommunens støjudvalg-støjplan og statslige puljemidler.

UDDANNELSE – BØRN OG UNGE: 
Børnefamilier skal sikres bedre normeringer i folkeskolen, børnehaver, med flere lærere og pædagoger og på sigt mindre klasser.

ÆLDRE, HANDICAPPEDE OG SUNDHED: 
Tryghed i ældreplejen og bedre sundhedsservice for alle og en hjemmehjælp med flere varme hænder. Ingen skal komme i klemme i systemet. Billigere boliger så ældre og unge kan blive i kommunen. 
 

 

Facebook: Leif Limkilde     @Leif Limkilde Bloch
 

LinkedIn: Leif Limkilde