Tidlig indsats understøttes med et kompetenceløft

Oprettet d.

Udsatte og sårbare familier i Greve kommune kan fremover blive mødt af pædagogisk personale med et målrettet læringsforløb i værktøjskassen. En halv million kroner er afsat til et kompetenceløft, der skal styrke indsatsen overfor familier, der har behov for ekstra støtte. 

Der er fokus på de første 1.000 dage af familiens virke. Læringsforløbet løfter den enkelte medarbejders viden indenfor børns trivsel, læring og udvikling. Ligeledes bliver vigtigheden i det tværfaglige samarbejde, de stimulerende læringsmiljøer samt forældresamarbejdet sat på dagsordenen. 

Det kan have store konsekvenser for børn i udsatte positioner, hvis ikke vi reagerer i tide. Vi skal derfor understøtte initiativer, der kan reducere mistrivsel hos det enkelte barn, og den tvivl og usikkerhed der kan opstå hos det pædagogiske personale. 

Udover den positive effekt for familien og det enkelte barn, kan tidlig forebyggende indsats også betale sig rent økonomisk. Flere analyser viser, at investeringer i tidlig indsats overfor udsatte børn, dæmper de omkostninger der følger i kølvandet af mistrivsel blandt unge og voksne.

Jeg hylder ethvert initiativ, når det kommer til forebyggelse og tidlig indsat. Så ja tak, til mere af det.

Bjarke Abel (A)
Greve Byråd
Medlem af Skole-, Børne, - og Ungeudvalget