Tak til Handicaprådet i Greve Kommune

Oprettet d.

I Greve kommune er vi heldige med, at vi har en masse ildsjæle, som brænder for at gøre en forskel inden for handicapområdet. En del af disse ildsjæle er medlemmer af vores lokale Handicapråd, hvis formål er at rådgive byrådet i alle handicaprelaterede spørgsmål.  

 

Som formand for det nye Social- og Handicapudvalg, er jeg nu også medlem af Handicaprådet, og jeg er utrolig glad for al den viden og erfaring, som deles i rådet.  

 

Vi er kommet rigtig godt fra start, både med de officielle rådsmøder, men også med uformel dialog imellem møderne. Vi har en fælles vision om et endnu bedre samarbejde mellem rådet og det politiske niveau. Den styrkede kommunikation gør det nemme at følge sagerne til dørs. 

  

Vi vil alle gerne gøre en positiv forskel for vores borgere. Både for de der har brug for hjælpen, men også for de pårørende og familierne som helhed, så det bliver nemmere og hurtigere at få den rette hjælp, når man retter henvendelse til kommunen.  
 

Tak for at have taget godt imod mig, og jeg ser frem til vores fremtidige samarbejde. 

 

Heidi Serny Jacobsen (A) 

Greve Byråd 

Formand for Social- og Handicapudvalget