Den tidlige indsats

Oprettet d.

Som vi siger i Socialdemokratiet, så takker vi vores stærke og forpligtende fællesskaber i Greve, hvormed hver ny generation kan gå en bedre fremtid i møde end den forrige.

Det betyder selvsagt ikke, at vi ikke har udfordringer. Det har vi også i Greve - socialt udsatte familier.

For det er uholdbart for vores stærke samfundsmodel, at så mange børn stadig ikke vokser op med de samme gode muligheder som andre.

Derfor vil jeg gerne adressere en problemstilling, som vi ikke har taget alvorligt nok i Greve: Den trygge barndom for alle.

Jeg synes, at vores vigtigste politiske opgave er at bekæmpe de mønstre, der fastholder børn og unge i et liv med dårlige muligheder og fremtidsudsigter. 

Jeg ønsker nemlig, at alle ser sin rolle i samfundet, og at den enkelte føler, der er behov for ’netop mig’.

Jeg ønsker, at vi handler nu: Forældrekurser, større fokus på vores sundhedspleje og PPR. Nye muligheder for de skoletrætte. Og udgå gældsfælder via vejledning for blot at nævne nogle få nedslag.

Vi skal løfte dem, som snubler, så de kan forme deres eget liv. For dét er velfærd, og det er vigtigt for mig.

John T. Olsen, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Greve