Opgradering af vores affaldsordning

Oprettet d.

Sidste år blev der på Christiansborg indgået en bred politisk aftale: Klimaplanen. Den meget ambitiøse Klimaplan vedrører en stor omlægning af vores affaldssektor.

 

Det betyder, at der kommer til at ske en opgradering af den affaldsordning, vi har i Greve i dag, selvom det ikke er lang tid siden, at vores blev indført.

 

Lokalt kunne vi desværre ikke blive enige om, hvor ambitiøse vi skulle være på affaldsområdet, og derfor er vi også ekstra glade for, at vores Regering nu skubber på.

 

Fremadrettet skal vi indsamle 10 fraktioner borgernært, og dem vi mangler i Greve er; tekstilaffald, drikke- og fødevarekartoner og farligt affald.

 

Særlig farligt affald er vi meget glade for, kommer med. Indsamling af farlig affald har været savnet, i det det i dag kun kan afleveres på MiljøCenter Greve. Meget er derfor endt til forbrænding i restaffaldet, viser undersøgelser, og det er noget skidt. Årsagen er givetvis, at langt fra alle har en bil til rådighed.

 

Vi kommer ikke til at skulle have flere affaldsspande stående, da nogle fraktioner kan kommes i den samme, og samlet set vil miljøet vinde, når vi får sorteret bedre.

 

Heidi Serny Jacobsen og Mikkel Witthøft, byrådsmedlemmer for A i Greve