Bestyrelser på vores plejecentre?

Oprettet d.

På januars Social-, Sundhed- og Psykiatriudvalgsmøde fik vi drøftet muligheden for at indføre bestyrelser på vores plejecentre i Greve kommune. Det var ingen af os imod, for vi ser alle gerne mere inddragelse, så vi kan få endnu mere kvalitet, nærhed og omsorg.


Vi har allerede plejecenterråd i dag, og de skal inddrages i den kommende proces, så vi får deres erfaringer med - både de gode og dårlige.

Det er for os meget vigtigt, at en eventuel plejecenterbestyrelse bliver med medlemmer, der har tilknytning til plejecenteret. Men det kunne også være interesseorganisationer som Ældresagen, Alzheimers foreningen og de frivillige foreninger på plejecentrene. Og så ser vi gerne, at vores repræsentanter fra Greve Seniorråd også får mere indflydelse, for de kender til området, og gør i forvejen en stor indsats for vores ældre.


Vi glæder os til det videre arbejde og til at se den endelige sagsfremstilling senere på året.  


Jette Andersen og Heidi Serny Jacobsen, byrådsmedlemmer for A i Greve