365 DAGE i TMU

Oprettet d.

Årets sidste udvalgsmøde i Teknik- og Miljøudvalget i Greve kommune er nu afholdt.

Det fagområde som udvalget behandler mest, er de løbende ansøgninger til dispensationer til vores lokalplaner.

En lokalplan er en detaljeret plan med faste bestemmelser for et bestemt byområde. Lokalplanerne godkendes af byrådet Greve.

 

Senest har udvalget behandlet byggeriet Tværhøjgård, etape 2, hvor der af flertallet i udvalget er givet tilladelse til massive dispensationer.

Kritikken fra en række kommende naboer er tydelig, og vi i Socialdemokratiet er enige i høringssvarenes kritik.

Desværre gives der nu tilladelse til, at der bygges mere end 20 % flere boliger end tilladt i lokalplanen - udover en række tekniske dispensationer.

Omtalte byggeri er fyldt med gode intentioner, men Socialdemokratiet synes, at vi som politikere skal huske vores kritiske sans, når investorer ønsker at bygge på vores få tilbageværende jordlodder. Samtidig skal vi huske, at udarbejdelse af lokalplaner er en langsommelig øvelse, hvor rigtig mange parametre indarbejdes, hvilket vi skal respektere.

Skal lokalplaner have en værdi, så duer det altså ikke, at vi nikker ja hver eneste gang, der søges om dispensation.

Vi håber, at 2019 viser en anden udvikling.

Heidi Serny Jacobsen og Mikkel Witthøft, Socialdemokratiet

Byrådsmedlemmer i Greve