Mosede renseanlægs fremtid

Oprettet d.

Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at der igen er ro om Mosede Renseanlægs fremtid.

 

Det betyder meget for os i Socialdemokratiet, at vores spildevandshåndtering bliver på egne hænder.

 

Usikkerheden har bestået i, at borgmesteren og Venstre ved seneste kommunalvalg ønskede rensningsanlægget fjernet.

 

Da sagen skulle endeligt besluttes for et halvt års tid siden, så havde Venstre pludselig behov for at ’afdække sagen yderligere’, hvorfor sagen blev udskudt.

 

Det var med den bemærkning i byrådssalen, samt de nævnte udtalelser fra borgmesteren, at der har været stor usikkerhed anlæggets fremtid.

 

Havde man besluttet at nedlægge anlægget, så viser sagspræsentationen, at vi kunne forvente store takststigninger, kvaliteten med renheden overladt til andre - ligesom et ’rest-anlæg’ skulle blive på arealet.

 

Så vi lever med den forsinkelse.

 

Til generel information kan vi oplyse, at anlægget nu opgraderes med overdækning af bassinerne og bedre renhed af spildevandet, ligesom bekæmpelse af lugtgener også forbedres.

 

Det er med vores stemmer også vedtaget, at anlægget skal interagere som læringsmiljø for bl.a. vores folkeskoler, og anlægget generelt bliver forskønnet, hvilket også er tiltrængt.

 

Alt i alt endte det med en god sag.

 

Bjarke Abel og Mikkel Witthøft, byrådsmedlemmer for A i Greve