VANDBORINGER

Oprettet d.

De fleste Greveborgere ved, at vi i store dele af kommunen er udstyret med en undergrund fyldt med dejligt friskt drikkevand.

På Teknik- og miljøudvalgsmødet d. 22. oktober havde vi igen en super fin sag på dagsordenen om vandboringer. Vi skulle beslutte, om vi ville tildele nye vandboringstilladelser ved Mosede Kildeplads som erstatning for Greve Strand Kildeplads.

Denne plads er for nyligt taget ud af drift, idet den intensive vandindvending så tæt på kysten potentielt kunne medføre, at saltvand blev suget ind i boringen. Det ønsker ingen.

Vi er meget glade for, statens udsendte ’Vandområdeplan’ overholdes ved placeringen af Mosede Kildeplads, så boringen opfylder målet for ’god økologisk tilstand’. Godkendelsen er baseret på en over for os politikere overbevisende sagspræsentation. Godkendelsen er i øvrigt ikke er vurderet ’miljøvurderingspligtig’.

Vi sætter pris på stor grad af sikkerhed for borgerne. Således vil selve boringen naturligvis være aflåst, lige som vandkvaliteten overvåges efter gældende love og regler.

I fald ingen påklager afgørelserne inden for fristen, har vi altså en ny boring, hvor der kan indvindes 190.000 m3 lækkert drikkevand om året de næste 30 år.

 

Heidi Serny Jacobsen og Mikkel Witthøft

Medlemmer af Byrådet og Teknik- og Miljøudvalget for A i Greve