AFFALDSSAGAEN ER SLUT

Oprettet d.

På selve dagen for offentliggørelsen af FN’s klimaplan har et flertal i Greve byråd valgt en uambitiøs affaldsordning for Greve kommune, der allerede skal laves om, næste gang byrådet skal tage stilling til sagen.

Havde flertallet fulgt Enhedslistens og Socialdemokratiets indstilling, nemlig forslag 1, havde vores klimatryk på jorden været ca. 30 % lavere, end den løsning som flertallet valgte, da bl.a. plast ikke indsamles kollektivt.

Der har været snak frem og tilbage gennem lang tid, men i sidste ende valgte flertallet, at modsige det store flertal blandt borgerne. En gylden mulighed for at gøre noget særligt ved Danmarks og Greves høje CO2 forbrug er spildt. I stedet for et stort skridt i den rigtige retning, så valgte flertallet et lille hink.

Langt størstedelen af de Greveborgerne der har tilkendegivet deres holdning gennem debatter på Facebook osv. viser tydeligt, at de ønskede samme ansvarlige løsning som os.

Den nu af flertallet valgte løsning overholder lige akkurat de nationale retningslinjer, men ikke de krav der ligger for 2025, hvor altså den kommende affaldsløsning skal erstattes af en ny.

Carsten Oddershede, Enhedslisten

Heidi Serny Jacobsen og Mikkel Witthøft, Socialdemokratiet

Byrådsmedlemmer i Greve