Flere lærere til vores folkeskoler - JA TAK

Oprettet d.

På sidste byrådsmøde var det et enigt byråd, der takkede ja til Greve Kommunes andel af puljen til løft af folkeskolen.

Puljen, fra Regeringen og deres støttepartier, har det formål at stille flere lærerkræfter til rådighed i folkeskolen, og det er noget vi fra Socialdemokratiet i Greve hilser meget velkomment.

Vi har de seneste år selv sat ekstra penge af i vores budget, til netop dette område, for det er så vigtigt, at vi arbejder benhårdt for at gøre vores skoler mere attraktive. Ikke kun med renovering af bygningerne, men også med stort fokus på indholdet - og ikke mindst vores medarbejdere. 

De ekstra midler vil hjælpe, så vi kan tiltrække endnu flere uddannede lærere, og det vil i sidste ende styrke den undervisning, vi tilbyder vores børn. Vores mål er at højne fagligheden, trivslen og skole/hjem samarbejdet.

Vores privatskoler gør et rigtig godt stykke arbejde, og det er godt, at vi har forskellige tilbud. Men vores folkeskoler er en hjørnesten i vores samfund, og det er så vigtigt, at vi får investeret og udviklet den, så alle har adgang til den bedst mulige skole.

Bjarke Abel og Heidi Serny Jacobsen, byrådsmedlemmer for A