MOSEDE RENSEANLÆG SKAL FASTHOLDES

Oprettet d.

Socialdemokratiet i Greve mener, at Greve kommune har en størrelse, der gør, at vi selv bør eje et rensningsanlæg. Vi mener, at Mosede Renseanlæg skal moderniseres og forskønnes.

Status er nemlig den, at vi skal tage politisk stilling til nedlæggelse (og nye boliger på en stor del af grunden efterfølgende) eller opgradering af anlægget - snart!

Lukker man anlægget, så er der ingen garanti for ingen lugtgener, i det pumpestation og nødbassin under alle omstændigheder skal være på stedet.

Opgradering af vores Mosede Renseanlæg involverer overdækning af procestanke herunder etablering af luftrensning, generel modernisering, renovering og forskønnelse. Og vigtigt: Nuværende driftsøkonomi fastholdes!

De øvrige scenarier som vi er præsenteret for, involverer takststigninger på op til 30 %, alt efter hvilken løsning der vælges.

Ved at eje vores eget renseanlæg til vores spildevand så sikrer vi, at kvaliteten af det rensede vand opretholder den kvalitet, som vi ønsker os.

Vi er dermed ikke afhængige af, hvad andre synes, skal være kvalitetsstandarden, ligesom vi heller ikke er afhængige af, hvilke takster (i princippet skatter!), som borgerne skal betale.

Heidi Serny Jacobsen og Mikkel Witthøft, byrådsmedlemmer for A i Greve