SKOVREJSNING

Oprettet d.

HOFOR, Naturstyrelsen og Greve kommune har for mange år siden indgået ambitiøst partnerskab om løbende etablere mere skov i Greve kommune for at beskytte grundvandet og kildepladser.


Skovene etableres primært på tidligere opdyrkede landbrugsarealer, hvorfor projektområderne er i en spændende forandring fra landbrugsland til skov.


Da vi i forvejen har begrænset natur i Greve kommune i form af især stranden og Hedeland, er skovrejsning højt prioriteret hos os socialdemokrater.


Vi foreslog på Teknik- og Miljøudvalgsmødet, forud for byrådsmødet, at omdanne dele af de fremtidige skove til urørt ’naturskov’, der øger biodiversiteten.


Dette er nu medtaget i den endelige beslutning, og det takker vi byrådet for, da mange plante- og dyrearter fare for at forsvinde.


Det er fedt som byrådspolitikker, når forslag opstået i oppositionen, udmønter sig i en fælles byrådsbeslutning. Tak.


Implementeringen af naturskov i Greve kommune ligger sig desuden i slipstrømmen på regeringens strategi på området, hvor der for ganske nylig er afsat 200 mio kr de næste 4 år til netop etablering af urørt naturskov.


Vi har i vores budgetforslag medtaget finansiering til mere skovrejsning i fremtiden.


Heidi Serny Jacobsen og Mikkel Witthøft, byrådsmedlemmer for A i Greve