NU ER DET TID

Oprettet d.

For noget tid siden havde Mehmet fra Enhedslisten og jeg en snak om, om hvorvidt det var en god ide, at vi fremadrettet livestreamer vores byrådsmøder - men også med mulighed for at tilgå møderne på andre tidspunkter.

På grund af Corona-krisen har vi som bekendt prøvet teknologien godt og grundigt af.

Vi syntes, at det er en succes.

Under sidste byrådsmøde havde vi op mod 200 borgere på "live" samtidigt
, og vi nåede langt bredere ud end det.


I alt har knap 7.000 besøgt det senest digitale byrådsmøde i Greve.


Derfor har Enhedslisten og Socialdemokratiet, efter nærmere overvejelser og drøftelser internt i vores byrådsgruppe indset, at nu er tiden altså inde, hvorfor vi vil arbejde videre med forslaget.


Alle byrådets partier har indtil vider taget pænt imod vores forslag, og det vil vi gerne takke for.


Vi skal nu være enige om formen - og økonomien skal være på plads - for vi tror på, at vi med en fremtidssikret løsning, kan være med til at skabe en forøget interesse for demokratiet.


Vi tror også på, at forslaget vil mindske afstanden imellem politikkere og borgere, og måske ligefrem minimere politikerleden.


Mvh

John T. Olsen Gruppeformand for A i Greve Byråd.