FN’s verdensmål

Oprettet d.

I Greve kommunes budgetforlig fra 2019 mellem flertallet og - historisk - os fra Socialdemokratiet, blev der afsat 300.000 kr til arbejdet med verdensmålene i Greve kommune.


På baggrund heraf er vi glade for, at byrådet har besluttet, at vi forstærker de sociale udbudsklausuler (med krav om lærlinge) i arbejdet med renovering af Strandskolen i Karlslunde.


Vi mener, at dette kun er en start, og at Greve kommune skal tage et langt større kollektivt ansvar, end tilfældet er i dag, når vi taler om bæredygtig udvikling, og det sociale ansvar som ordregiver og arbejdsgiver.


Det Socialdemokratiet konkret ønsker, er, at der fremadrettet bliver inkorporeret stærkere sociale klausuler i vores udbud.

Kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikring af uddannelsespladser skal bare være permanent i vores udbud. Det er også essensen af verdensmålene.


Det er der ikke politisk flertal for i dag, og det vil vi arbejde for at ændre, om vi i fremtiden får et politisk flertal med mandater fra Socialdemokratiet,


Ligesom vi også ønsker, at vores kommende daginstitutioner og plejehjem bygges efter svanemærkets principper.


Der er så mange konkrete muligheder, hvis man ellers tør, ved omdanne verdensmålene til reelle politiske mål.


John T. Olsen og Mikkel Witthøft, byrådsmedlemmer for A i Greve