GRANHAUGEN - HH NEJ

Oprettet d.

I Greve kommune stillede Liberal Alliance på byrådsmødet d. 22 juni et forslag med følgende ordlyd, ’.. ansøgning om tilladelse til etablering af en adgangsvej fra Greve Strandvej til stranden ved den sydligste sti på Granhaugen til brug ved strandrensning og lignende kommunale arbejder’.

Altså en adgangsvej for tungt entreprenørmateriel bl.a. lastet med tang/fedtemøg.


Granhaugen er under beskyttelse fra Naturstyrelsen herunder bl.a. naturbeskyttelsesloven. Granhaugen er et beskyttet overdrev, hvor der er registreret 95 plantearter herunder sjældne arter, og noget af området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Området har i øvrigt navn efter Villa Granhaugen, der fungerede som Greve kommunes første rådhus fra 1948 til 1958.


Som medlem af Teknik- og Miljøudvalget ved forslagsstiller Rigge Nørmark fra LA udmærket godt, at ’der er forbud mod at forringe forholdene på Granhaugen/overdrevet’ jf. naturbeskyttelsesloven § 3. Derudover er udvalget også orienteret om, at Granhaugen 'er noget af det bedste natur i Greve.’


Næsten endnu mere uforståeligt er, at kun Enhedslisten og Socialdemokratiet stemte imod forslaget, som altså skal behandles på udvalgsmødet efter sommerferien.


Utroligt men sandt.

Heidi Serny Jacobsen og Mikkel Witthøft, byrådsmedlem for A i Greve