Nødkald på vores ældrecentre

Oprettet d.

Byrådet har på seneste byrådsmøde d. 23. marts godkendt nye standarder for nødkald på vores plejecentre. Socialdemokratiet stemte selvfølgelig for, da det er yderst vigtigt for os, at alle ældre som flytter ind i en bolig på et plejecenter, tilbydes mulighed for et nødkald. Det er naturligvis også vigtigt for os, at de nuværende beboere tilbydes et nødkald.

Hele Social, Sundheds- og Psykiatriudvalget havde en rigtig god dialog omkring emnet og vi ser gerne at alle nødkald med tiden bliver med tovejskommunikation. Vi ønsker derfor ved nyanskaffelser af nødkald, at der vælges tovejskommunikation, fordi det giver en større tryghed for vores borgere.

Hvis man har brug for hjælp, skal man vide, at man er blevet hørt, og at hjælpen er på vej.

En god sag

Jette Andersen og Heidi Serny Jacobsen
Socialdemokratiet, Greve Byråd