PAS BEDRE PÅ VORES KYSTER

Oprettet d.

Danmark er et land med en lang kystlinje, men desværre medfører klimaforandringerne mere uforudsigeligt vejr, og truer vores kyster. Derfor skal vi løbende gentænke vores kystbeskyttelse.

 

Næsten 1 mio. danskere bor under én kilometer fra kysten. 70.000 danskere bor i kystkommunerne i Greve og Solrød. Det er grundejerne og byrådene i Greve og Solrød, der har ansvaret for kystsikringsindsatserne for den godt 14 km lange kystlinje, som kommunerne har tilsammen.

 

Der er brug for at kigge på, hvordan indsatsen fungerer. Vi mener i Socialdemokratiet, at der er behov for, at staten i højere grad end i dag, tager ansvar for indsatsen for beskyttelse af vores kyster. Der skal oprettes en national kystsikringsfond, der får til formål at koordinere indsatsen og lave en national plan for kystsikringen.

 

Vi mener også, at finansieringsreglerne for klimasikringsprojekter skal ændres. Så det fremover igen bliver muligt for vandselskaberne at finansiere 100 % af alle typer klimasikringsprojekter.                

 

Den bedre kystsikring er en del af Socialdemokratiets grønne plan, der også indeholder 3 nye havvindmøllearker frem mod 2030, så vi kan få fart under den grønne omstilling.

Astrid Krag, MF

Heidi, Serny Jacobsen og Mikkel Witthøft, Greve byråd

For Socialdemokratiet