Ny økonomi på skolerne i Greve

Oprettet d.

Henover de næste tre år implementeres en ny model for tildeling af penge til skolerne. Det har længe været et ønske at skabe en mere simpel og bæredygtig model for alle skoler. Den nye model bygger på fakta og anerkendte målemetoder.

Socialdemokratiet er særligt tilfreds med, at de socioøkonomiske referencer for den enkelte elev indgår i fordelingsmodellen. Der bliver altså blandt andet taget højde for økonomisk baggrund, etnisk herkomst, forældrenes uddannelsesniveau og indkomst. På den måde sikres det, at skoler med mange elever med lave socioøkonomisk referencer tilgodeses.

Særlig fokus har vi på Arenaskolen, der med den nye model årligt mister 722.000 kroner. Det kan virke absurd, men årsagen er, at Arenaskolen får et særligt profilskole tilskud på 1,9 millioner kroner. Dette tilskud bortfalder, og erstattes med 1,2 millioner kroner på baggrund af de socioøkonomiske referencer.

Vi anerkender, de flotte resultater som Arenaskolen har leveret på flere områder de seneste år, og ønsker, at udviklingen fortsætter. Derfor er vi glade for, at et flertal i byrådet deler vores særlige fokus på Arenaskolen.

 

Bjarke Abel og Jari Due Jessen

Socialdemokratiet

Byrådsmedlemmer i Greve kommune