Børn med særlige behov i klubtilbud rammes af politisk prioritering

Oprettet d.

Klub Havana er et særdeles populært tilbud og huser udelukkende børn med særlige behov. Men igennem længere tid har klubben kørt med ventelister og overbelægning, hvilket har medført, at man har fragtet børn og personale rundt i kommunen til alternative matrikler, da der ganske enkelt ikke er plads nok i de nuværende klublokaler. En uholdbar løsning for personalegruppen og i særdeleshed for børnene med særlige behov, der ofte har behov for en forudsigelig hverdag, struktur og faste rammer.  

Administrationen anbefalede etablering af midlertidige lokale-pavilloner, hvilket også i første omgang blev mødt med positive tilkendegivelser fra politisk side. Faktisk var der så meget sød politisk musik i forslaget, at lederen af Klub Havana helt berettigede og forståeligt offentligt i Sydkysten jublede over, der nu var fundet en løsning på pladsproblemerne.

Men sådan skulle det ikke være, for på byrådsmødet i april var der flertal for at stemme nej til pavillonløsningen. Således blev Klub Havana ramt af en politisk prioritering, og hverdagen med overbelægning, ventelister, transport rundt i kommune og uvished fortsætter.

Socialdemokratiet har hele tiden argumenteret for, at midlertidige pavilloner var den bedste her og nu løsning. Dette set i lyset af, at der ikke umiddelbart er andre oplagte permanente løsninger. Ligeledes er vi i byrådet enige om, at få kortlagt hele det specialiseret område – herunder også lokale behov og kapacitet – for netop at få belyst bæredygtige og mere langsigtede løsningsmuligheder. 

Bjarke Abel og Heidi Serny Jacobsen

Greve Byråd (A)