Kultur

Socialdemokratiet vil udvikle mulighederne for attraktive tilbud til alle i kommunen indenfor kultur og fritidsaktiviteter. Om det er breddeidræt eller kulturelle oplevelser, er det til gavn for borgerne og kan hjælpe os alle med at holde os sunde og raske.
Tilbuddene skal være tilgængelige for alle aldre og i alle lokalområder i Greve kommune.


 

  Kunst i vores rundkørsler

  Mosede Fort

  Idræt er en vigtig del af Greve

  Portalen

  Mere fokus på vores klubber

  Biblioteker i Tune og Karlslunde

  Mere frivilligt foreningsliv

 

 

Kunst i vores rundkørsler

Vi vil gerne udforske muligheden for at udnytte vores rundkørsler til at fremvise kunst. Initiativet ville kræve mindre pleje af vores rundkørsler, men mere vigtigt, så kunne det være en god mulighed for vores lokale kunstnere at få fremvist deres værker.

 

Idræt

Socialdemokratiet vil fortsætte med at støtte den organiserede breddeidræt såvel som den elitebetonede idræt ved at skabe de bedst mulige rammer. Samtidig vil vi udbygge mulighederne for den selvorganiserede idræt med faciliteter i naturen og i nærmiljøet. Det er vigtigt for os, at alle, uanset hvor i kommunen de bor, får adgang til idrætsfaciliteter.

 

Fritids- og ungdomsklubber

Folkeskoleloven har sat vores klubber under pres, men Socialdemokratiet vil arbejde for, at klubberne stadig er et bredt og varieret tilbud til kommunens børn og unge. Klubberne sikrer ikke alene børn og unge et værested, men også en social sammenhæng uden for skolen, der er væsentlig i deres udvikling. Derfor vil vi arbejde for flere tilbud i hele kommunen. Særligt vil vi også give Ungdomsskolen/Ungdomscentret bedre muligheder for at fastholde og udbygge deres aktiviteter.

 

Folkeoplysning

Socialdemokratiet vil styrke det frivillige foreningsliv og oplysningsforbundene. Deres aktiviteter benyttes af mange af kommunens borgere i både dag- og aftentimerne. Vi skal lade aftenskolerne udvikle deres tilbud, da det er til gavn for fællesskabet og den enkeltes livskvalitet. Dette betyder også, at midlerne til folkeoplysningsområdet skal øges.

 

Kultur og mangfoldighed

Greve kommune har en mangfoldighed af kulturer. Socialdemokratiet vil skabe rammer for at skabe fællesskab og forståelse – også på tværs af kulturer. Vi skal understøtte de eksisterende kulturtilbud i kommunen, såsom Greve Museum og Portalen, men også udvikle nye muligheder som eksempelvis oplevelsesstier i naturen.

 

Mosede Fort

Mosede Fort er en vigtig del af Greves historie og har altid været vigtig for Socialdemokratiet. Derfor har vi også sat penge af til, at vi kan få udviklet området omkring Mosede Fort. 
Der ligger planer for en restaurant og et besøgs-center, og lige nu søges der fonde til at hjælpe med at udvikle projektet. 
Vi glæder os til at følge udviklingen dernede. 


Portalen

Portalen er Greves kulturhus, og rigtig mange borgere benytter det og nyder at komme der. Vi vil selvfølgelig fortsat støtte Portalen, og hjælpe til at Portalen kan vokse sig endnu større og blive mere økonomisk uafhængig af kommunen. Der er flere muligheder for vækst og dem vil vi gerne undersøge og samarbejde med Portalen om. For Portalen er vigtig for Greve og vi skal sammen finde en gangbar vej fremad. 

 

Biblioteker

Vores biblioteker er vigtige for vores landsbyer og vi skal derfor bevare dem i både Karlslunde og Tune.