Kultur og fritid

Socialdemokratiet vil udvikle mulighederne for attraktive tilbud til alle i kommunen indenfor kultur og fritidsaktiviteter. Om det er breddeidræt eller kulturelle oplevelser er det noget, der er til gavn for borgerne i kommunen og som en kommune, der tiltrækker og fastholder borgerne. Tilbuddene skal være tilgængelige for alle aldre og i alle lokalområder i Greve kommune.

Idræt

Socialdemokratiet vil fortsætte med at støtte den organiserede breddeidræt såvel som den elitebetonede idræt ved at skabe de bedst mulige rammer. Samtidig vil vi udbygge mulighederne for den selvorganiserede idræt med faciliteter i naturen og i nærmiljøet. Det er vigtigt for os, at alle, uanset hvor i kommunen de bor, får adgang til idrætsfaciliteter.

Fritids- og ungdomsklubber

Folkeskoleloven har sat vores klubber under pres, men Socialdemokratiet vil arbejde for, at klubberne stadig er et bredt og varieret tilbud til kommunens børn og unge. Klubberne sikrer ikke alene børn og unge et værested, men også en social sammenhæng uden for skolen, der er væsentlig i deres udvikling. Derfor vil vi arbejde for flere tilbud i hele kommunen. Særligt vil vi også give Ungdomsskolens/Ungdomscentrets bedre muligheder for at fastholde og udbygge deres aktiviteter.

Folkeoplysning

Socialdemokratiet vil styrke det frivillige foreningsliv og oplysningsforbundene. Deres aktiviteter benyttes af mange af kommunens borgere i både dag- og aftentimerne. Vi skal lade aftenskolerne udvikle deres tilbud, da det er til gavn for fællesskabet og den enkeltes livskvalitet. Dette betyder også, at midlerne til folkeoplysningsområdet skal øges.

Kultur og mangfoldighed

Greve kommune har en mangfoldighed af kulturer. Socialdemokratiet vil skabe rammer for at skabe fællesskab og forståelse – også på tværs af kulturer. Vi skal understøtte de eksisterende kulturtilbud i kommunen, såsom Greve Museum og Portalen, men også udvikle nye muligheder som eksempelvis oplevelsesstier i naturen.