John T. Olsen

Mit navn er John T. Olsen, og jeg er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Greve. 


Jeg står i spidsen for en stærk gruppe af kandidater, der favner bredt, og som alle brænder for at gøre en forskel her i Greve. Jeg mener fra hjertet, at alle vælgere i Greve kommune kan finde én eller flere A-kandidater, som kan løfte deres tillid, og opnå gode resultater.


Vi bor i en dejlig kommune, og vi er privilegerede på rigtig mange måder. Vi har let adgang til strand, infrastruktur, centre og små grønne oaser rundt omkring i vores by. 


Men der er stadig meget, der kan blive endnu bedre, og det er det, jeg gerne vil arbejde for. Jeg mener, at det først og fremmest er vores opgave som kommune, at passe på de svageste. De der har brug for hjælp, skal have hjælp. Et samfund bør vurderes efter, hvordan det behandler de svageste, det er også mit menneskelige udgangspunkt.

Som socialdemokrat er jeg båret af et grundsyn. Det grundsyn tilpasses løbende i takt med samfundets udvikling, det er sådan lavpraktisk, at vores parti løbende forandres. Men jeg vil altid stå på et stærkt fundament af frihed, lighed og fællesskab, samt modet til at skabe forandringer.

 

Jeg vil gerne fremhæve et par politiske områder, som er helt overordnede, og vigtige for mig; Hvis vi gør det rigtigt, tager de rette beslutninger, vil effekten have stor betydning hele vejen gennem rådhusets organisation - via vores dygtige medarbejdere - og helt ud til vores borgere.

 

Bedre arbejdsforhold for vores medarbejdere

 

Vi skal først og fremmest sørge for, at vores medarbejdere har ordentlige arbejdsforhold. Man kan ikke yde sit bedste for borgerne, hvis der ikke er de rette arbejdsbetingelser.

Vi er i dag en effektiv drevet kommune, men der er også grænser for, hvor langt ind i benet man kan skære. 

På mange områder er det svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og derfor er de tilbudte arbejdsbetingelser en meget vigtig brik i at tiltrække dygtige medarbejdere til Greve. 

Vi bliver også nødt til at sørge for, at vores sagsbehandlere har tid nok til at udføre deres opgaver ordentligt.

Hvad enten det er på det specialiserede område eller rådgivere til byggetilladelser, så skal vi sikre, at de kan udføre deres arbejde på bedste vis.

Jeg er bekymret for, om flere af vores medarbejdere har for mange bolde i luften, for der skal være tid til at arbejde ordentlig med hver enkelt sag. Jeg ønsker simpelthen, at der bliver truffet de rigtige afgørelser og beslutninger første gang, og presset er flere steder alt for stort i dag.


Vi skal have endnu mere faguddannet personale i vores daginstitutioner, skoler og på vores plejecentre, så vores børn og ældre får al den støtte og omsorg, de har brug for. 

 

Vi skal som kommune være en mere aktiv samarbejdspartner, og vi skal være hurtige, fleksible og pragmatiske, når det kommer til at finde løsninger for vores erhvervsliv og borgere. 

 

Planlægning af vores by

 

Jeg vil gerne arbejde for, at vi får vendt hele arbejdet med lokalplaner på hovedet, så det ikke længere er bygherrer der bestemmer, hvad der skal bygges - og hvor.

Det skal være det politiske niveau, der udstikker retningslinjerne - os der bor, og lever i Greve, skal bestemme meget mere end i dag.


Lokalplanerne skal måske på plads først, så vi bestemmer hvor højt, der må bygges, hvor meget der må bygges, og hvordan udtrykkene skal være. Det er os, der skal bestemme over vores by, og det skal selvfølgelig være med inddragelse af borgerne. Der er fejlet alt for meget på dette område de senere år. Et ansvar der påhviler hele byrådet, men først og fremmest flertallet.

Vi skal indarbejde stærke sociale klausuler i vores udbudsforretning. Lærlinge skal være et krav, hvor det kan lade sig gøre. Miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetsstandarderne skal løftes.


Vi mangler endvidere almene ældreboliger i dele af vores kommune - særligt i Tune og Greve Syd.

 

Greve som en helhed

 

Vi skal være én kommune.

I Greve har vi mange forskellige lokalområder; Vi har landsbyer, havne og strandområder og alle har hver deres interessefelt og stærke ståsted.

Som byrådsmedlem - og særligt som borgmester - er det min og vores fornemmeste opgave at favne alt det, og stadig betragte hele kommunen som en helhed.

 

Vi skal sørge for at understøtte og bakke op om alle de frivillige, som gør et fantastisk stykke arbejde for netop deres område i dag.

Vi skal værne om alle de forskellige sammenhold og traditioner. Jeg ser et kæmpe uforløst potentiale på det kulturelle område, der både kan udvikles og blive større, men også interagere mere indbyrdes og fremme det store hele fællesskab.

Andre kommuner har stærkere kulturelle tilbud, og jeg tror, at det er muligt at indarbejde større visioner i Greve. Her skal kommunen være driveren.

 

Vi må ikke spille bydele ud mod hinanden, vi skal stå sammen, og drive Greve til at blive en endnu bedre kommune.

Derfor vil jeg også fortsætte arbejdet for, at samarbejdet i byrådet bliver bedre. Vi har brug for en borgmester, der også vil inddrage og samarbejde med andre partier - både i og uden for byrådet. For vi kommer længst med at godt samarbejde og med gode brede aftaler. 

De senere år har været dårlige for det lokale demokrati.

Jeg er indforstået med, at det betyder, at alle parter skal bringe ofre på bordet. Jeg er klar til, som din borgmester, at gå forrest og vise vejen. For en borgmester, der jo arbejder fuldtids og har den formelle magt, skal notorisk være den, der går forrest.

 

Som jeg startede med, så bor vi et dejligt sted, og der er masser af potentiale for, at Greve kommune skal blive endnu bedre. 

 

Vi har et rigt idræts- og kulturliv, og vi skal arbejde for, at endnu flere bliver en del af fællesskabet. Særligt nu i tiden efter corona, hvor fysisk aktivitet og psykisk samvær, er vigtigere end nogensinde.

Endeligt vil jeg sige, at det er ambitionen om at udvikle Greve kommune, der altid skal være udgangspunktet for lokale politikere i det lokale demokrati. Hverken magten i sig selv eller personlige ambitioner skal stå øverst.

Der står en masse om vores politik på disse sider. Jeg opfordrer enhver til at læse de enkelte kandidaters mærkesager.

 

Det er tid til et retningsskifte for Greve kommune, og jeg stiller mig med største ydmyghed til rådighed.

 

Lidt om mig

Jeg er 59 år gammel, arbejder som Inspektør i Greve Boligselskabs afdeling Gersagerparken, og bor i Hundige på 34. år. Jeg er gift med Tove, har 2 børn og 2 børnebørn, som også har bopæl i Greve. Jeg har siddet i Greve byråd i 8 år, når denne periode slutter.

 

Jeg er uddannet elektriker og har efterfølgende taget en 3-årig lederuddannelse bl.a. i forandringsledelse m.m.

 

Jeg blev valgt ind i Greve Byråd i efteråret 2013, hvor jeg var medlem af følgende udvalg:


- Vækst og Beskæftigelsesudvalget
- Kultur og Fritidsudvalget
- Tryghed og Integrationsudvalget

 

I denne periode er jeg udover at være 2. viceborgmester også medlem af: 


- Plan- og Udviklingsudvalget

- Økonomiudvalget

 

Derudover sidder jeg i følgende bestyrelser:
- Formand Greve Borgerhus
- Greve Marina
- Erhvervscenter Greve

- Portalen
- AOF