Jette Andersen

 

 

Jeg har boet i Greve i 50 år, har været leder i en børnehave i 25 år og er medlem af byrådet. 
 
Jeg er født i en landsby i Sønderjylland med et tæt fællesskab. Som børn lærte vi, at man skulle tage hånd om hinanden, og hjælpe hvor man kan. Den lærdom har været en kerneværdi for mig gennem livet. Som frivillig har jeg arbejdet sammen med mange foreninger. Det har gjort, at jeg har fået stort kendskab til hele kommunen, men også en viden om, hvad de politiske beslutninger har betydet for det enkelte menneske. Jeg har også været med at træffe beslutninger, som har gjort ondt dybt ind i hjertet, men som var uundgåelige. 

Der er mange områder, som vi skal have fokus på: 
- Det skal prioriteres højt at få bygget seniorboliger. 
- Vi skal styrke rehabiliteringen, så ældre fortsat kan være selvhjulpne. 
- Ældre med behov for hjælp skal have en værdig og omsorgsfuld pleje. 
- Der skal være tilbud til borgere med kroniske sygdomme, hvor de kan få vejledning, støtte og danne netværk. 
- Flextrafik skal genindføres, så ældre ikke skal sidde ensomme hjemme, men kan komme rundt i kommunen - og der skal sættes bænke op på stierne, så man kan hvile benene.