Jette Andersen

Mit hjerte banker for Greves ældre borgere

De ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg med størst mulig medbestemmelse.
Hjemmeboende ældre borgere, som visiteres til madordningen, skal kunne vælge mellem varm mad hver dag eller frosset til flere dage.
Greve Kommune skal igen have en servicebus, så de ældre og handicappede kan komme rundt i kommunen til aktiviteter og besøge familie.
Jeg vil arbejde for, at der bygges flere senior- og ældre boliger, sammen med leje-andels- og købe boliger i alle bydele i kommunen. For det er vigtigt, at de ældre kan få en bolig der, hvor deres sociale netværk er.

Aktivhuset Freyas
Aktivhuset Freyas skal igen være et levende hus, hvor man mødes til socialt samvær og fællesskab.
Akuttilbuddet skal placeres udenfor Aktivhuset.
Handicappede skal have muligheder for, at deltage i aktiviteter uden at først skal visiteres. 
Aktivhuset cafeen og køkkenet skal åbnes igen, så beboerne igen kan få frisklavet mad, i stedet for opvarmet mad fra mikrobølgeovnen.

Frivillige i Greve
I Greve skal der være en bred vifte af fritids, sport og kulturelle tilbud, som børn, unge, voksne og ældre kan deltage i.
Olsbækken skal bevares som et hus, hvor de frivillige kan lave arrangementer, mødes til social samvær og fællesskab.

 

Lidt om mig
 

- Jeg har flere års erfaring i politik i Greve Byråd og har et godt samarbejde med de andre byrådsmedlemmer. Denne erfaring vil jeg gerne bruge i fremtiden til gavn for alle borgere i Greve Kommune.

 

- Hele mit liv har jeg været aktiv frivillig - nu er jeg især aktiv indenfor ældreområdet og handicapområdet.

 

- Jeg kender alle Greve Kommunes ældrecentre og kommer ofte og deltager i arrangementer og ture, samt yder en frivillig indsats.

 

- Greve skal være et godt sted, at leve og bo gennem hele livet - uanset om man er barn, ung, familie eller ældre. Derfor skal Greve Kommune tilbyde en faglig og god service til alle borgere fra start til slut i livet.

 

- De frivillige færdes blandt borgere og jeg vil arbejde for, at Greve Kommune indgår samarbejdesaftaler med de frivillige, de frivillige foreninger og kommunens medarbejdere til gavn for borgerne.

- Som daginstitutionsleder gennem mange år ved jeg, hvor vigtigt det er med gode normeringer i vorse dagsinstitutioner. Det har en stor betydning for børnenes liv fremover.

 

Læs mere Facebook.
 

Du er også velkommen til at kontakte mig via mail på jette-soc@greve.dk eller mobil 2034 7914 eller telefon 4390 5047.