Et grønnere Greve

Socialdemokratiet vil stå i spidsen for at skabe en grøn kommune, der præges af bæredygtige løsninger, forsyningssikkerhed og god økonomi. Hvad enten aktiviteten udføres i offentligt eller privat regi!

Socialdemokratiet vil opbygge en dialog med grundejerforeninger, boligselskaber, vand- og varmeværker og grønne organisationer, således at vi bliver i stand til effektivt både at planlægge og føre tilsyn med området.

 

Affaldssortering
Vi synes, at det er helt naturligt, at vores institutioner og skoler også skal genbruge og sortere deres affald. Jo tidligere vores børn lærer, hvad der kan genbruges jo bedre. Gode vaner dannes tidligt, og vi tror på, at netop det med at genbruge bliver mere og mere vigtigt for os alle.

Et godt sted at starte, er at få genanvendt vores madaffald. Det udgør omkring 40% af dagrenovationen i Greve og derfor er det oplagt, at dette skal sorteres fra og genanvendes.
Ved at indsamle det organiske affald fra dagrenovationen og behandle det på et biogasanlæg, kan bl.a. fosfor og andre næringsstoffer anvendes til gødning og energien kan bruges til drivmiddel i transportsektoren og energifremstilling.

Plast indsamling
Hvis kommunerne kan samarbejde og enes om en mere målrettet og ensartet indsamling af plast fra forbrugerne, så er der firmaer som rigtig gerne vil aftage det, så det kan blive genbrugt og genanvendt, til gavn for miljøet.

Vi mener derfor, at Greve Kommune skal forsøge at etablere det samarbejde, så vi ikke behøver at sende plast, som ellers kunne have være genanvendt, på forbrændingen. Det må og skal være et mål, at det der kan genanvendes, det bliver genanvendt.


Fremtidige målsætninger

Greve Kommunes aftale med RenoNorden udløber i 2019 og der skal derfor tages vigtige beslutninger om udbudsindhold i den kommende byrådsperiode.
Der skal ikke være tvivl om, at affaldsområdet er en mærkesag for Socialdemokratiet, og derfor vil vi sørge for, at der er sat nogle ambitiøse mål i den kommende aftale.
Vi skal alle være med og bakke op om en mere grøn og bæredygtig kommune. Og derfor er det vigtigt, at alle tager del i at genbruge og genanvende så meget som muligt.


Stranden
Stranden er et stort aktiv for kommunen og vi skal sørge for at den på alle tider af året er rydelig og tilgængelig for alle.
Som vi kender det fra Fortet, kunne vi også andre steder langs stranden lave bålpladser med borde og bænke, så alle borgere har lettere ved at komme ud i naturen og tage del i friluftsaktiviteter.

 

Grønne områder
Vi skal værne om de grønne oaser, vi har rundt om i kommunen. De er vigtige og bliver af mange brugt, som et dejligt pusterum i hverdagen.
Vi har brug for de steder og skal sørge for at øge den biologiske mangfoldighed, og skabe bedre leve- og opvækststeder for mennesker, dyr og planter.