Erhverv

Det er udfordrende, at Greve kommune ligger i den forkerte halvdel blandt landets kommuner, når der måles på ’erhvervsvenlighed’.

På trods af det, så er Greve kommune faktisk i dag en attraktiv erhvervskommune. Greve kommune ligger geografisk rigtigt godt. Tæt på hovedstaden, god infrastruktur som S-tog, motorvej og Københavns lufthavn osv.

Socialdemokratiet støtter Greve kommunes visioner om, at ’Greve skal være kendt som en af de mest erhvervsvenlige kommuner’, samt den vedtagne erhvervspolitik 2019 – 2022.

Greve kommune skal i princippet finde sine fødder, efter Erhvervscentret er lukket, og nu bl.a. er forankret på rådhuset. Det betyder faktisk en del, og området har vores opmærksomhed i disse år.

For Greve skal naturligvis være en erhvervsvenlig kommune, som er et godt hjem for vores virksomheder.

 

 

  Mere iværksætteri i Greve

  Fokus på Socialøkonomisk virksomhed

  Sagsbehandlingstiden skal ned

  Udbud: Sociale klausuler og kædeansvar

  Understøtte mere kvalificeret arbejdskraft

  Bedre offentligtransport til erhvervsområderne

  Tiltrække nye brancher til Greve

 

 

Iværksætteri

Iværksættere er en kæmpe gevinst, også for Greve. De skaber nye arbejdspladser, og flere endvidere sikrer eksport, som gør Danmark til et rigere land.
Vi ønsker, at de unge lærer om iværksætteri hurtigere end i dag. Derfor skal vi have det med som decideret fag i folkeskolerne. Teknologien i dag giver mulighed for, at man kan skabe sin egen tilværelse. Det vil Socialdemokratiet understøtte.
Vi vil ligeledes arbejde for, at der lokalt etableres et iværksætterunivers med fokus på spil og app industrien. Det vil selvsagt trække uddannelsesinstitutioner med sig.
 

Sagsbehandlingstid

En virksomhed taber penge, når den kommunale sagsbehandling halter. Det er et område, som vi ønsker at løfte. I praksis kan dette løftes ved, at der udpeges en særlig administrativ enhed, der arbejder på tværs af hele administrationen. Enheden skal behandle de sager fra erhvervslivet, der er påkrævet hurtig sagsbehandling.
Om det kan lade sig gøre inden for den nuværende ramme, skal undersøges. Det kan i sidste ende betyde, at vi må omprioritere, og tilføre området ressourcer. Men dette er selvsagt kun på den korte bane, i det vi forventer, at tiltaget øger den samlede indtægt.

 

Kvalificeret arbejdskraft

Virksomhedernes vigtigste ressource er medarbejderne, herunder dem de kan få i den givne situation. Derfor skal vi løbende være på forkant med hvilke ressourcer, der efterspørges hos vores virksomheder i vores kommune.  Det kræver tæt og løbende dialog, og dermed også hyppige besøg hos virksomhederne.
I praksis vil vi bl.a. understøtte dette med jobrelaterede kurser, samt opkvalificering til imødekommelse af den konkrete efterspørgsel. Og naturligvis tage i mod de input, som vi får fra erhvervsforeninger mv.

 

Tiltrække nye brancher til Greve 

Det er vigtigt, at vi kan tilbyde lokale arbejdspladser. Derfor ønsker Socialdemokratiet en strategisk tilgang til hvilken sammensætning af brancher, som vi får i kommunen. Vores sigte er virksomheder, der generer (mange) arbejdspladser. Her kunne også videns tunge virksomheder være attraktivt.
Der ligger gode muligheder i, at udnytte den udvikling der sker i Køge i disse år. Supersygehus, infrastruktur, transportcenter og havneområder er under stor udvikling. 

 

Socialøkonomisk virksomhed

Disse virksomheder udmærker sig ved at have et klart defineret socialøkonomisk mål. Det kan f.eks. være at skabe arbejdspladser til socialt udsatte. Det er en type virksomhed, som giver autister, handicappede og psykisk syge mulighed for at bidrage og blive en del af arbejdsmarkedet.
Det skaber ikke kun arbejdspladser og bedre økonomi for kommunen, men i særdeleshed også et bedre liv for en masse borgere. 
Derfor vil vi tilskynde virksomheder af denne type til at slå sig ned i Greve. Det kan i visse udbudsscenarier indarbejdes som minimumskrav, at virksomhederne der vil byde på kommunens opgaver, at disse helt eller delvist bidrager med en socioøkonomisk tilgang.

 

Udbud: Sociale klausuler og kædeansvar

Vi skal blive meget bedre og skarpere, når kommunen fremover sætter opgaver i udbud.
Det har stor værdi for kommunen, at vores leverandører, også lever op til sine sociale forpligtelser. 
Men forpligtelserne skal indskrives i udbuddene, og der kan vi i fremtiden forvente flere og stærkere sociale klausuler - hvis Socialdemokratiet får den nødvendige indflydelse. 
Ved alle større opgaver ønsker Socialdemokratiet, at der naturligt indarbejdes krav om overenskomst som minimumskrav i udbudsmaterialet. Ved en overenskomst sikrer vi endvidere medarbejderes rettigheder, som også er til gavn for kommunen.
Det giver mulighed for efter- og videreuddannelse for den enkelte medarbejder, hvorfor denne hele tiden er kvalificeret til at holde et job. Når der er overenskomst på en virksomhed, er medarbejderne også sikret, at der er en pensionsordning med tilhørende forsikringer. Det er en gevinst for alle. Krav om lærlingepladser bør ligeledes indarbejdes i udbuddet, når det er muligt.
Det er ikke altid bedst for den opgave, som vi udbyder, at vælge laveste pris som tildelingskriterie. Deri ligger heller ikke noget innovation, og dermed kan vi på udvalgte områder gå i stå, og ikke få del i den udvikling der naturligt er på alle områder.
Vi har i dag skarpe medarbejdere ansat, og disse skal i fremtiden fortsat følge kraftigt op på, om virksomhederne lever op til de krav, som vi har stillet i vores udbud. Det gør langt de fleste virksomheder i dag, men de få brodne kar der er, de skal leve op til aftalens ordlyd eller opsiges, så opgaven kan genudbydes hurtigst muligt. Derfor vil vi ansætte folk til at kontrollere, at virksomhederne lever op til deres forpligtelser i kontrakten, som det er i dag.
Samfundsmodellen som vi kender den, hænger uendeligt meget sammen med den politisk-ideologiske tilgang vi har til netop udbudsforretning. 

 

Offentlig transport 

At komme nemt og hurtigt til vores virksomheder, skaber ikke kun bedre vilkår for den ansatte, men i særlig grad også for virksomhederne. Det øger udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, og skaber bedre forudsætninger for at en virksomhed kommer til Greve eller bliver i Greve.
Derfor skal vi sikre bedre busdækning til vores erhvervsområder og dette skal ske med emissionsfri busser. Vi skal kontinuerligt undersøge om vores erhvervsområder dækkes af den offentlige transport, eller om planerne skal revideres oftere end i dag.