Erhverv

 

Greve kommune skal have flere uddannelsesinstitutioner, iværksætteri skal på skoleprogrammet som fag, forbedring af infrastrukturen og vores kommunale sagsbehandling skal ned.
Dette er vores bud på det erhvervspolitiske område for fremtidens Greve. Som med alt andet politik, så kræver det er flertal at få gennemført. Men vi er arbejderens parti, det er vores rødder.

 

Iværksætteri

Iværksættere er en kæmpe gevinst, også for Greve. De skaber nye arbejdspladser, og flere endvidere sikrer eksport, som gør Danmark til et rigere land.

Vi ønsker, at de unge lærer om iværksætteri hurtigere end i dag. Derfor skal vi have det med som decideret fag i folkeskolerne. Teknologien i dag giver det mulighed for, at man kan skabe sin egen tilværelse. Det vil Socialdemokratiet understøtte.

Vi vil ligeledes arbejde for, at der lokalt etableres et iværksætterunivers med fokus på spil og app industrien. Det vil selvsagt trække uddannelsesinstitutioner med sig.

 

 

Sagsbehandlingstid

En virksomhed taber penge, når den kommunale sagsbehandling halter. Det er et fokuseret område, som vi ønsker at løfte. I praksis kan dette løftes ved, at der udpeges en særlig administrativ enhed, der arbejder på tværs af hele administrationen. Enheden skal behandle de sager fra erhvervslivet, der er påkrævet hurtig sagsbehandling.

Om det kan lade sig gøre inden for den nuværende ramme, skal undersøges. Det kan i sidste ende betyde, at vi må omprioritere, og tilføre området ressourcer. Men dette er selvsagt kun på den korte bane, i det vi forventer, at tiltaget øger den samlede indtægt.

 

 

Kvalificeret arbejdskraft

Virksomhedernes vigtigste ressource er medarbejderne, herunder dem de kan få i den givne situation. Derfor skal vi løbende være på forkant med hvilke ressourcer, der efterspørges hos vores virksomheder i vores kommune.  Det kræver tæt og løbende dialog, og dermed også hyppige besøg hos virksomhederne.

I praksis vil vi bl.a. understøtte dette med jobrelaterede kurser, samt opkvalificering til imødekommelse af den konkrete efterspørgsel. Og naturligvis tage i mod de input, som vi får fra erhvervsforeninger mv.

 

 

Tiltrække nye brancher til Greve

Det er vigtigt, at vi kan tilbyde lokale arbejdspladser. Derfor ønsker Socialdemokratiet en strategisk tilgang til hvilken sammensætning af brancher, som vi får i kommunen. Vores sigte er virksomheder der generer (mange) arbejdspladser. Her kunne også videnstunge virksomheder være attraktivt.

Der ligger gode muligheder i, at udnytte den udvikling der sker i Køge i disse år. Supersygehus, infrastruktur, transportcenter og havneområder er under stor udvikling.

Derudover tror vi på, at Greve har potentialet til at skabe virksomheder indenfor app og spil industrien. Som nævnt ovenfor er iværksætteri et prioriteret område i vores erhvervspolitik.

Spilindustrien omsatte i 2015 for 1,2 milliard kr. i Danmark, og det er kraftigt stigende. Det er det vores ambition, at Greve bliver førende på dette område. Der er tale om virksomheder, som hurtigt kan blive store og skabe mange arbejdspladser. Det fører som sagt uddannelse og andre tilknyttede videnstunge erhverv med sig.

Eksempel:

Kigger man f.eks. på virksomheden SYBO Games i København, så har deres spil ”Subway surfers” skabt 65 arbejdspladser alene.  Så potentialet stort, og hvorfor ikke i Greve?

 

 

Socialøkonomisk virksomhed

Disse virksomheder udmærker sig ved at have en klart defineret socialøkonomisk mål. Det kan f.eks. være at skabe arbejdspladser til socialt udsatte.  Det er en type virksomhed, som giver autister, handicappede, psykisk syge mulighed for at bidrage og blive en del af arbejdsmarkedet.

Det skaber ikke kun arbejdspladser og bedre økonomi for kommunen, men i særdeleshed også et bedre liv for en masse borgere.

Derfor vil vi tilskynde virksomheder af denne type til at slå sig ned i Greve.  Det kan i visse udbudsscenarier indarbejdes som minimumskrav, at virksomhederne der vil byde på kommunens opgaver, at disse helt eller delvist bidrager med en socioøkonomiske tilgang.

 

 

Udbud: Sociale klausuler og kædeansvar

Vi skal blive meget bedre og skarpere, når kommunen fremover sætter opgaver i udbud.

Det har stor værdi for kommunen, at vores leverandører, også lever op til sine sociale forpligtelser.

Men forpligtelserne skal indskrives i udbuddene, og der kan vi i fremtiden forvente flere og stærkere sociale klausuler - om Socialdemokratiet får den nødvendige indflydelse.

Ved alle større opgaver ønsker Socialdemokratiet, at der naturligt indarbejdes krav om overenskomst som minimumskrav i udbudsmaterialet. Ved en overenskomst sikrer vi endvidere medarbejdere rettigheder, som også er til gavn for kommunen.

 

Det giver mulighed for efter- og videreuddannelse for den enkelte medarbejder, hvorfor denne hele tiden er kvalificeret til at holde et job. Når der er overenskomst på en virksomhed, er medarbejderne også sikret, at der er en pensionsordning med tilhørende forsikringer. Det er en gevinst for alle. Krav om lærlingepladser bør ligeledes indarbejdes i udbuddet, når det er muligt.

Det er ikke altid bedst for den opgave, som vi udbyder, at vælge laveste pris som tildelingskriterie. Deri ligger heller ikke noget innovation, og dermed kan vi på udvalgte områder gå i stå, og ikke få del i den udvikling der naturligt er på alle områder.

Vi har i dag skarpe medarbejdere ansat, og disse skal i fremtiden fortsat følge kraftigt op på, om virksomhederne lever op til de krav, som vi har stillet i vore udbud. Det gør langt de fleste virksomheder i dag, men de få brodne kar der er, de skal leve op til aftalens ordlyd eller opsiges, så opgaven kan genudbydes hurtigst muligt.  Derfor vil vi ansætte folk til at kontrollere at virksomhederne lever op til deres forpligtelser i kontrakten som det er i dag.

Samfundsmodellen som vi kender den, hænger uendeligt meget sammen med den politisk-ideologiske tilgang vi har til netop udbudsforretning.

 

 

Offentlig transport og infrastruktur

At komme nemt og hurtigt til vores virksomheder, skaber ikke kun bedre vilkår for den ansatte, men i særlig grad også for virksomhederne. Det øger udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, og skaber bedre forudsætninger for at en virksomheder kommer til Greve eller bliver i Greve.

Derfor skal vi sikre bedre busdækning til vores erhvervsområder. Vi skal også opdatere cykelruterne, så de er sikre at færdes på.