Dorit Schultz

Jeg er 59 år ung og har boet i Greve siden jeg var 12 år, på nær ca. 10 år, hvor jeg boede i København. Jeg har tre dejlige børn, der også bor i Greve, hvor også meget af min familie bor.  

Inden corona var jeg aktiv til Socialdemokratiets banko, og jeg glæder mig meget til at vi kan starte op igen.  

Jeg ønsker at Greve bliver en grøn og sammenhængende kommune, hvor der er plads til alle fra 0 til 100+ år. Selv om Greve Kommune på mange måder er en rigtig god kommune, så er der stadig udfordringer, når vi skal sikre borgerne en tryg velfærd.  

Der skal fortsat skabes politiske resultater, men med kernevelfærden i centrum. Vores socialdemokratiske hjerteblod skal præge de politiske beslutninger – også fremover.  

Et andet fokus for mig er klima og miljøområdet. Her er det vigtigt at vi fastholder fokus og stiller krav om bæredygtighed i byggeri og infrastruktur. Vi skal satse på flere grønne energiløsninger i Greve.  

Det er vigtigt, at vi sikrer gode muligheder for offentlig transport i hele kommunen. Og der skal være flere stier samt bedre vedligeholdelse af dem, vi allerede har.  

Venlig hilsen Dorit