Claus Pedersen

De unge, De ældre, De frivillige og dem der vil gøre en forskel.


Børn og unge: 
- Specialskoleområdet. Vi har i Greve kommune nogle af Danmarks dygtigste speciallærere. Både
ude på folkeskolerne, men i allerhøjeste grad på specialskolen Kirkemosegård.
Dette skal fastholdes og styrkes. Der skal skabes bedre muligheder for samarbejde og læring på
tværs af dette område.
Indsatsen for at styrke familierne omkring vores børn og unge der har det svært skal fremmes.

De unge.
Vi skal give vores unge i alderen 17-25 år nogle reelle valgmuligheder til gaden.
Dette område skal ikke bare styrkes, men i virkeligheden bygges op fra bunden. Derfor vil jeg
arbejde for at disse unge kan få skabt muligheder for at udfolde sig. For dem er motor og hjul,
vejen frem.

Ældre:
Ældreplejen. Vi skal styrke indsatsen omkring vores ældre i Greve kommune. Noget bliver gjort,
men meget mere kan gøres.
Det skal være mere attraktivt at være ansat i hjemmeplejen i Greve kommune end i dag.
Ensomhed blandt ældre borgere er en udbredt problemstilling. Det er dog et område der fortjener
meget større opmærksomhed.


Jeg mener at vi i Greve kommune skal styrke og fremme frivillig indsatsen. Dette bla. Ved at styrke
ALLE de organisationer der allerede yder en stor indsats på dette område.