Læringsmiljøer og faglokaler

Læringsmiljøer og faglokaler

Investeringer i skolernes læringsmiljøer og faglokaler, er et must hvis vi vil kunne tilbyde en attraktiv og lærerig skoledag vores elever. 

Pulje til bekæmpelse af ensomhed hos ældre

Pulje til bekæmpelse af ensomhed hos ældre

Ensomheden kan være et kæmpe problem for vores ældre , og i lyset af CORONA, er det mere aktuelt en nogensinde før.

Derfor er der afsat en pulje penge til bekæmpelse af ensomhed hos ældre.

Budget 2022-2025

Socialdemokratiet er i år med i budgetforliget og det er vi fordi, vi fik flere af vores mærkesager igennem, så det nu kan blive ført ud i livet. Og det er derfor vi er med, for at sætte et socialdemokratisk aftryk på kommunen. 


Nogle af hovedpunkterne kan du læse om nedenfor og du kan se det fulde budget på kommunens hjemmeside


God læselyst

Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe

 

 

 


Børn og Unge-området

Tidlig indsats 

Vi ønsker at styrke den forebyggende indsats og derfor er der sat penge af til, at undersøe hvor vi bedst sætter ind.

 

Læringsmiljø og faglokaler

Investeringer i skolernes læringsmiljøer og faglokaler er et must, hvis vi vil kunne tilbyde en attraktiv og lærerig skoledag for vores skoelelever. 
Derfor er der afsat en pulje penge til opgradering af lokaler.  

 

Flere skolelærere

Vi ønsker at øge antallet af folkeskolelærere yderligere i vores folkeskoler, og vi ønsker at sænke deres undervisningstid, så der bliver bedre tid til forberedelse og til at styrke skole/hjem-samarbejdet.

Vi ønsker, at der bliver sat fokus på vores folkeskole, så vi kan tiltrække og fastholde vores uddannede lærere.

 

 Ældre-området


Ældrepulje
Puljen skal bruges til aktiviteter, som kan modvirke ensomhed. Vi ved, at ensomhed kan være en udfordring for vores ældre, og vi vil derfor gerne være med til at styrke trivslen og dermed også livskvaliteten.

 


 

Bygninger og infrastruktur

 

Vores bygninger og veje er jo et helt kapitel for sig selv, for vi ved alle, at standen på langt de fleste bygninger og veje er langt under standard.

Hvis vi fortsætter på denne måde, vil vi aldrig få indhentet efterslæbet og derfor er der satt ekstra penge af til vores vedligeholdelsespulje. 
 

Vores veje, broer og tunneller
I mange år er vores veje, stier og tunneller blevet forsømt, og der skal virkelig gøres en indsats for at bringe dem tilbage i ordentlig stand. 

 


 

Det grønne område / Teknik & miljø

Naturpuljen

Den har vi haft konkrete drøftelser om, skulle udmøntes ud fra samme demokratiske skabelon som sidst. 

Natur- og Miljørådet kommer med forslag til hvordan puljen kan bruges bedst muligt, så vi får løftet vores naturkapital i Greve kommune.