Læringsmiljøer og faglokaler

Læringsmiljøer og faglokaler

Investeringer i skolernes læringsmiljøer og faglokaler, er et must hvis vi vil kunne tilbyde en attraktiv og lærerig skoledag vores skoelelever. 

Lejrskoler

Lejrskoler

Vi har afsat en pulje til lejrskoler, da det ikke er alle skoler i vores kommune, der har økonomi til at sende eleverne på lejrskole. 
Vi mener, at det er så vigtig en del af skoletiden, at der skal afsættes penge til kun dette formål. 


Mosede Fort

Mosede Fort

Mosede Fort er en vigtig del af Greves historie og har altid været vigtig for Socialdemokratiet. 

Derfor har vi også sat penge af til, at vi kan få udviklet området omkring Fortet. 

Der ligger planer for en restaurant og et besøgs-center og lige nu, søges der fonde til at hjælpe med at udvikle projektet. 

Vi glæder os til, at følge udviklingen dernede. 

Svanemærkede institutioner er fremtiden

Svanemærkede institutioner er fremtiden

Svanemærkede byggerier er godt for indeklima og miljø. Og der er skrappe krav for livscyklus i materialevalg og negative miljøeffekter generelt. 

Det er ikke nok, at vi taler om det, når vi er på besøg i andre kommuner, hvor vi jo alle er enige om, at det ville være super at gøre. Vi skal sætte handling bag og sætte penge af til, når vi så skal bygge nyt. 

Og det har vi gjort. For det er et vigtigt næste skridt for os. 

Klippekortet skal tilbage

Klippekortet skal tilbage

På ældreområdet vælger vi at indføre klippekortet før tid, for det giver kæmpe værdi for de ældre medborgere.

Ensomheden kan være et kæmpe problem for vores ældre. At komme til frisøren, og at snakke over en kop kaffe giver selvbestemmelse hos vores ældre. 
Og i lyset af CORONA, er det mere aktuelt en nogensinde før.

Budget 2021-2024

Socialdemokratiets budget for de kommende fire år sætter retningen for den vej, vi gerne vil med Greve. Vi er bundet af en serviceramme og anlægsloft, som vi skal overholde for ikke at få sanktioner af staten, og derfor er det ikke muligt at indføre alle vores ønsker og visioner. Men vi har taget nogle vigtige skridt på vejen. 


Vi går en smule over servicerammen, og det gør vi for at sende et signal om, at vi har brug for mere råderum i Greve Kommune. Vi kan ikke blive ved med at sikre vores velfærd, hvis ikke vi har mere albuerum, og det er vi villige til at kæmpe for.


Som følge af COVID-19 har vi måtte afsætte 5 mio til styrket indsats på beskæftigelsesområdet og til følgeudgifter generelt. Det har gjort, at mange af de tiltag, vi har med i budgettet, først ville kunne igangsættes i 2022. Men vi tager pandemien alvorligt og erkender at det vil komme til at have nogle ekstra omkostninger for os, så vi følte det bydende nødvendigt at have det med i vores budget.
 

Det er jo ikke vores budget, som skal føres ud i livet, da vi ikke er med i budgetforliget i år. Og det er vi ikke, netop fordi det at undgå besparelser ikke var nok for os. 

Vi har derfor valgt en lidt højere skattestigning end blot til at udligne tabet fra udligningen, og de ekstra penge har vi brugt på mere velfærd. 

Nogle af hovedpunkterne kan du læse om nedenfor.

 

God læselyst

Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe

 

 

 


Børn og Unge-området

Tidlig indsats 

Vi ønsker at styrke den forebyggende indsats på flere områder. Blandt andet vil vi styrke vores sundhedspleje, og vi har også sat penge af til ekstra gademedarbejdere, som skal være ude, der hvor tingene sker. Så den unge kan få et velplaceret skub, når der er behov for det.

 

Lejrskoler

Vi har afsat en pulje til lejrskoler, da det ikke er alle skoler i vores kommune, der har økonomi til at sende eleverne på lejrskole. 
Vi mener, at det er så vigtig en del af skoletiden, at der skal afsættes penge til kun dette formål. 

 

Læringsmiljø og faglokaler

Investeringer i skolernes læringsmiljøer og faglokaler er et must, hvis vi vil kunne tilbyde en attraktiv og lærerig skoledag for vores skoelelever. 
Derfor er der afsat 1,5 millioner kroner om året til opgradering af lokaler.  

 

Pulje til kreative fag

Fra 2022, kommer der endnu en pulje, denne gang til kreative fag, så vi sørger for, at der er materialer klar til at understøtte fagene. 
Det er svært at lave at lave mad, hvis der ikke er de ingredienser, som skal bruges til det….. Vi skal vise de unge, at vi tager håndværksfagene alvorligt og et must er, at der er materialer til at understøtte undervisningen. 
 

Flere skolelærere

Vi ønsker at øge antallet af folkeskolelærere yderligere i vores folkeskoler, og vi ønsker at sænke deres undervisningstid, så der bliver bedre tid til forberedelse og til at styrke skole/hjem-samarbejdet.

Vi ønsker at der bliver sat fokus på vores folkeskole, så vi kan tiltrække og fastholde vores uddannede lærere.
 


 

Kultur og Fritids-området

 

Mosede Fort

Mosede Fort er en vigtig del af Greves historie og har altid været vigtig for Socialdemokratiet. 

Derfor har vi også sat penge af til, at vi kan få udviklet området omkring Mosede Fort. 

Der ligger planer for en restaurant og et besøgs-center, og lige nu søges der fonde til at hjælpe med at udvikle projektet. 

Vi glæder os til at følge udviklingen dernede. 

 

Portalen
Portalen er Greves kultur-hus, og rigtig mange borgere benytter det og nyder at komme der. Vi har valgt at fortsætte
støtten til Portalen, og dermed sløjfe en del af den besparelse, der blev pålagt dem ved sidste budgetforlig.
Portalen er vigtig for Greve og vi skal sammen finde en gangbar vej fremad. 

 

 Ældre-området

Klippekortene skal tilbage

På ældreområdet vælger vi at indføre klippekortet før tid, for det giver kæmpe værdi for de ældre medborgere.

Ensomheden er et kæmpe problem for vores ældre. At komme til frisøren og at snakke over en kop kaffe giver selvbestemmelse hos vores ældre. 

Og i lyset af CORONA er det mere aktuelt end nogensinde før.Ældrepulje/tilskud til aftenskole
Fra 2022 har vi indsat en pulje til ældre, som kan bruges til for eksempel tilskud til aftenskole, som vi længe gerne har villet have indført igen. 

Puljen skal også bruges til aktiviteter, som kan modvirke ensomhed. Vi ved, at ensomhed kan være en udfordring for vores ældre, og vi vil derfor gerne være med til at styrke trivslen og dermed også livskvaliteten.

 


 

Bygninger og infrastruktur

 

Vores bygninger og veje er jo et helt kapitel for sig selv, for vi ved alle, at standen på langt de fleste bygninger og veje er langt under standard, og derfor har vi fulgt oplægget fra direktionen og har faktisk sat yderligere penge af til renovering af vores bygninger. 
Vi har gjort et godt stykke arbejde de sidste år, men på trods af det, så får vi stadig kun lavet det helt kritiske. Dvs når der kommer AT påbud osv. 

Hvis vi fortsætter på denne måde, vil vi aldrig få indhentet efterslæbet og derfor har vi valgt at sætte de ekstra, ekstra penge af. Det er 41 mio over de næste 4 år. 
 

Strandskolen / Karlslunde Hallerne
Vi fortsætter selvfølgelig med renoveringen af Strandskolen, som har været planlagt gennem det sidste stykke tid. Det nye er, at Karlslunde Hallerne skal bygge en hal, så de i fremtiden også har plads til, at Strandskolens elever kan benytte hallerne til gymnastik. 

 

Vores veje, broer og tunneller
I mange år er vores veje, stier og tunneller blevet forsømt, og der skal virkelig gøres en indsats for at bringe dem tilbage i ordentlig stand. Derfor har vi afsat 12,5 millioner kroner hvert år indtil 2024, for ikke kun at holde status quo, men for rent faktisk at indhente noget af det forsømte. 

 

Svanemærkede institutioner

Vigtigt er det at nævne, at vi også valgt at de kommende institutioner, vi skal bygge i kommunen, bliver svanemærkede. Svanemærkede byggerier er godt for indeklima og miljø. Og der er skrappe krav for livscyklus i materialevalg og negative miljøeffekter generelt. 
Det er ikke nok, at vi taler om det, når vi er på besøg i andre kommuner, hvor vi jo alle er enige om, at det ville være super at gøre.
Vi skal sætte handling bag og sætte penge af til, når vi så skal bygge nyt.
Og det har vi gjort. For det er et vigtigt næste skridt for os. 

 


 

Det grønne område / Teknik & miljø

Ansættelse af naturvejleder
Selvom det først ville være fra 2022. Men nogle vigtige  opgaver kunne eksempelvis være at:
•    Aktivere og uddanne frivillige til at forstå naturen
•    Folkeskoleklasserne uddannes i undervisningstiden
•    Ældreorganisationer, foreninger med mere kunne gøre brug af naturvejlederen
•    Der kunne arrangeres ture og evt. foredrag til Hedeland, orkideengen, de kommende tudsehuller, fugleområder osv.

Man kunne jo også istandsætte villa Sitka og stille den til rådighed for naturvejlederen som del af fortællingen om Greve.
 

Naturpuljen

Den har vi haft konkrete drøftelser om, skulle udmøntes ud fra samme demokratiske skabelon som sidst. 

Natur- og Miljørådet skulle så tage stilling til et naturprojekt med fokus på vores 8 km lange strand, specifikt er vores ambitioner i retning af forbedring af havmiljøet.

Vi ser gerne, at naturpuljen kunne fungere som en igangsætter og et bidrag til etablering af stenrev ved eksempelvis Mosede havn.