Børn og unge

 


Kort fortalt

 • Flere integrerede institutioner med egen madmor

 • Hjemmelavet økologisk mad

 • Flere uddannede pædagoger i vores institutioner

 • Mere tid og nærvær

 

 • Iværksætteri skal på skoleskemaet
 • Mere vægt på praktisk og ikke kun teori
   

 

 • Vi skal have ansat flere lærere, så der bliver mere tid til den enkelte elev
 • Nedbragt antallet af vikartimer

 • Afsætte penge, så 7.klasserne kan komme på lejrskole

 • Renoveringerne af skolerne skal fortsætte, vi skal have skoler, der er inspirerende og med gode arbejdsforhold

   

 • Vi skal sikre og vedligeholde vores cykelstier

   

 • Vi skal sørge for, at det er sjovt at bo i Greve som ung, der skal være naturlige samlingssteder, hvor vores unge kan væres sammen i fællesskab.

 • Vi skal udvidde samarbejdet med ungdomsskolen
 • Vi skal støtte frivillige initiativer og inddrage de unge

   

 • Bedre og hurtigere hjælp til unge via gratis uvisiteret psykologhjælp til alle unge under 24 år

 

 Madmor

At have en madmor som kan lave mad til vores børn i daginstitutionerne, er en målsætning for Socialdemokratiet.

 

Det giver læring om hvor maden kommer fra, og om hvordan man laver mad. Det sikrer også, alle børn får sund og nærende mad, uanset hvor de kommer fra.

Derfor er vores mission, at få undersøgt alle integrerede institutioner, så vi kan få dette implementeret.

Samtidig ønsker vi et større fokus på, at maden der serveres er økologisk.

 

Bedre normering i dagtilbud

Al forskning understøtter, at det bedste vi kan gøre for vores børn, er en tidlig indsats i dagtilbuddene. Derudover må vi sige, at der i Greve er for mange situationer, hvor personalet står alene med rigtig mange børn. Også ift. arbejdsmiljø er det noget skidt.

Derfor vil vi afsætte flere midler til at løfte normeringerne i vores daginstitutioner.

Det skal være med til at løfte det faglige niveau, og skaber samtidig mere tid til at støtte vores børn. Vi ser i Greve en alt for høj andel af ikke-pædagoger ansat. Derfor vil vi også afsætte uddannelsesmidler til mere pædagogisk personale.

Greve har landets næsthøjeste fravær i dagtilbud. Dette fortæller os, at der er en presset personalegruppe, som trænger til et løft.

 

Iværksætteri

Vi er gode til iværksætteri i Greve, og generelt i Danmark. Derfor vil vi have iværksætteri på skoleskemaet i udskolingsklasserne. Det at få et indblik i hvad det vil sige at være iværksætter, og at drive sin egen forretning, giver værdifulde erfaringer for vore unge.

Samtidig bevæger børnene sig også over i en praktisk verden, frem for den mere teoretiske hverdag.


Flere lærere

Sidste år så vi, at samtlige skolebestyrelser nægtede at godkende skolernes budgetter.

Vores budget til vikarer er eksploderet, så alene i år (2017) skal vi afsætte tæt på 5 millioner til dette.


Derfor må og skal vi ansætte flere lærere, der også er med til at sænke undervisningstimetallet. Dermed rækker vi hånden frem mod Greve Lærerforenings anbefalinger på netop dette område.

Det vil skabe tid til mere forberedelse, så lærerene får endnu bedre faglige forudsætninger, der understøtter målet for de resultater, som vi ønsker for vores børn.


Lejrskoler

Vi tror på, at lejrskoler er meget vigtige for venskaber og sammenhold i klasserne.

Der sker rigtig meget for unge mennesker, når de kommer i puberteten. Derfor tror vi også, at det er til gavn for både venskaber, trivsel og læring, at man i 7. klasserne kommer på lejrskole.

Det har flere skoler ikke råd til i dag, og derfor har vi afsat en pulje til fordeling på skolerne, så økonomien tillader, at man kommer på tur sammen.


Renovering af skoler

Vores skoler trænger til renovering, det er der vist ingen tvivl om. Og ja, Socialdemokratiet har vores del af ansvaret herfor, uagtet at Greve Kommune stort set altid har haft en borgerlig borgmester.


Derfor skal vi ikke trække tilbage på dette område. Vi skal fortsætte renoveringen, så vi sikrer, at vi har gode læringsmiljøer, herunder også godt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere i skolerne. Det betyder noget for, hvordan man passer på tingene, men i særdeleshed også noget for indlæringen, at luften er god og omgivelser er inspirerende og i orden.

Vi taler ikke om, at det skal være spritnyt det hele, men pænt, rent og velfungerende.

Cykelstier

Greve er kendt for vores mange cykelstier. Men udbygningen har ikke fuldt den generelle udvikling, som kommunen har haft de seneste 20 - 30 år.

En god og sikker infrastruktur skaber mere tid til familierne. Det giver selvfølgelig også mere naturlig daglig motion, hvis det er nemt at cykle til og fra skole samt til fritidsaktiviteter.

Derfor vil vi have gennemgået vores cykelstier, så de er up to date, og sikre at køre på.

Parkour / skater / mødested

Unge vil gerne fællesskabet, og vil gerne mødes til leg udenfor. Vi politikere skal være med til at skabe rammerne for dette.

Derfor vil vi gerne have, at der skabes samlingsmiljøer et par steder i kommunen. Vi har set i Roskilde, hvordan de med succes har skabt et ungemiljø i bybilledet. Et miljø der skaber fællesskab, og motiverer de unge til at mødes og være aktive udendørs. Vi skal gå samme vej.

Det skal være sjovt at bo i Greve kommune som ung. Men det kræver, at der også er noget at foretage sig sammen med vennerne, udover at hænge ud ved fortet.


Værested for de ældre unge

Sammen med klubberne vil vi gerne understøtte, at der skabes mere eller bedre rum, hvor ældre unge kan mødes.

Ungdomsklubben skal være med til at understøtte de unge, så de kan mødes i fællesskaber. Således også uden for klubbens egne fysiske rammer.

Det kan gøres ved, at støtte de frivillige initiativer, og ved at skabe ungdomsmiljøer som udskolingsklasserne efterspørger.

Det skal vi også inddrage de unge i, så de får medejerskab og medansvar, for de faciliteter vi tilbyder politisk.


Gratis psykolog til unge

Alt for mange unge døjer med psykiske problemer.

Det er desværre et stort pres i dag at være ung. Presset på at man skal tage uddannelse. Presset på at være tilstede eller online 24 / 7. Presset på at være vellidt, og skille sig ud på den rigtige måde.


Derfor er det uendeligt vigtigt, at vi får hjulpet dem, som midlertidigt får en skygge ind i deres liv.

Derfor skal vi have indført gratis uvisiteret psykologhjælp til unge under 24 år.

Når vi siger uvisiteret, er det fordi, at skal være let, nemt og lige til at gå til. Ikke gennem læge eller skolepsykolog idet det vil bremse mange for at søge hjælpen.