Bjarke Abel

Forandring – Velfærd – Fælleskab 
Jeg er 53 år og har været bosat i Greve Landsby i godt 30 år. I 12 år har jeg haft plads i byrådet. I den periode har jeg beskæftiget mig med børn og unge, teknik og miljø samt integration og beskæftigelse. Jeg genopstiller til kommunevalget for at fortsætte arbejdet med at gøre en forskel for vores børn, de unge, og ældre medborgere. Med mine mange år i politik, og livserfaring som far og aktivt familiemenneske, vil jeg gå til opgaverne med sund fornuft og med mit indre socialdemokratiske kompas.  
Jeg arbejder som konsulent i energiselskabet OK. Min fritid tilbringer jeg sammen med min familie og venner. Der bliver også tid til en del træning, og jeg holder meget af at rejse. Når jeg skal slappe af, lytter jeg til musik og podcasts.                     
 
Børn og unge 
Investere i den tidlige forebyggende indsats, Indføre minimumsnormeringer i dagtilbud, Løfte elevernes faglighed og trivsel i folkeskolen. 
 
Værdig alderdom  
Mere tid til pleje af de ældre, Bekæmpe ensomhed, Skabe sociale arrangementer. 
 
Bolig, by og natur 
Almene boliger til ældre og unge, Udvikling af Greve Midtby, Mere skov og rekreativ natur.  

 

Se min video-præsentation