Bjarke Abel

Forandring – Velfærd – Fælleskab


Lidt om mig – politisk erfaring
Jeg er 53 år og har været bosat i Greve Landsby i godt 30 år. I 12 år har jeg haft plads i byrådet. I den periode har jeg beskæftiget mig med børn og unge, teknik og miljø samt integration og beskæftigelse. Jeg genopstiller til kommunevalget i november, for at fortsætte arbejdet med at gøre en forskel for vores børn, de unge og vores ældre medborgere. Med mine mange år i politik og livserfaring som far og aktivt familiemenneske, vil jeg gå til opgaverne med sund fornuft og mit socialdemokratiske hjertet på rette sted. 

Til hverdag arbejder jeg som konsulent i energiselskabet OK. Min fritid tilbringer jeg sammen med min familie og venner. Der bliver også tid til en del træning, og jeg holder meget af at rejse. Når jeg skal slappe af, lytter jeg til musik og podcasts.            

 

Et Greve for alle
Greve kommune er et godt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Vi skal udvikle Greve, så alle borgere føler sig hjemme og nye flytter til. Vi skal skabe tryghed og gode rammer for familielivet, det gode arbejdsliv og fritidsliv.

Nøglen til en sund og bæredygtig udvikling er, at alle tager et ansvar. Vi har brug for alle der vil, og dem som har det svært, skal vi hjælpe. Der skal være plads til forskelligheder, og vi skal hver især bidrage positivt til fællesskabet.

Jeg er fan af vores velfærdssamfund. Det skal vi styrke og holde fast i. Jeg tror på vores samfundsmodel, der sikre, at vi alle har livsvilkår, der er i balance. Det kræver investeringer i et stærkt fælleskab, og det vil jeg arbejde for.          

 

Et godt børn- og ungeliv
I Greve kommune skal vi give børnene den bedste start på livet. Jeg vil investere i den tidlige forebyggende indsats, så alle børn får en god start på livet. Jeg vil arbejde for, at minimumsnormeringer bliver indført så hurtigt som muligt, og at trivsel hos det enkelte barn, bliver den bærende værdi. 

I folkeskolen vil jeg løfte elevernes faglighed. Det vil jeg blandt andet gøre ved, at give lærerne mere tid til den enkelte elev. Ligeledes vil jeg investere i nye faglokaler og fornyelse af klasselokalerne. I min verden er trivsel, nøglen til en god skolegang og et godt ungdomsliv. Derfor skal vi udfordre de fagligt dygtige elever og løfte de elever, der har brug for støtte. Alle skal sikres adgang til en ungdomsuddannelse og dermed et godt afsæt ind i voksenlivet.

 

En værdig alderdom 
Vores ældre medborgere har være med til at skabe vores samfund og udvikle Greve kommune. Vi har meget at takke dem for, og de skal beriges med en god og værdig alderdom. Jeg vil arbejde for, at der bliver mere tid til den ældre, når hjemmehjælperen kommer på besøg. Personalet på vores plejecentre skal ligeledes have tid til at tage en hyggesnak og drikke en kop kaffe med beboerne.

Jeg vil bekæmpe ensomheden blandt de ældre. Jeg vil arbejde for, at Greve kommune er initiativtager til sociale initiativer, der kan samle de ældre og give dem gode oplevelser. Det skal skabe nye venskaber og opbygge relationer på kryds og tværs af kommunen.       
        
Balance i bolig- og byudvikling
Vi mangler almene boliger i dele af Greve kommune. Særligt ældre og unge egnede boliger i Tune og Karlslunde er en mangelvare. Jeg vil arbejde for, at der kommer en bedre balance i vores boligmasse. For mig er det vigtigt, at man kan få en god bolig til en fornuftig pris.

Jeg ser gerne en udvikling af Greve Midtby, hvor både flere boliger og butikker skal få området til at blomstre. Der ligger et stort potentiale for dels at skabe flere lokale arbejdspladser og nye boliger, der er til at betale for helt almindelige mennesker. Ligeledes ser jeg gerne flere uddannelsesinstitutioner placeret i Greve Midtby.

 

Følg mig gerne på Facebook.