Andreas Blåberg

Mærkesager:

FAST ØKONOMISTYRING
Greve Kommune er en velhavende kommune med et stort budget, som kan have afgørende indflydelse på borgernes hverdag. Det er afgørende, at vi har tillid til kommunens økonomistyring. At der er gennemsigthed i økonomien, og at vi ved, hvordan pengene er brugt. Jeg mener, at der skal skabes et råderum, som skal bruges til dem, der har mest brug for det.

GODT BØRNE- OG UNGDOMSLIV
Uanset baggrund skal børn og unge i Greve Kommune sikres en god skolegang, tryghed og et godt ungdomsliv. Det kan vi gøre gennem politiske prioriteringer. Det skal afklares hvor mange ressourcer Greve Kommuner bruger på området i forhold til sammenlignelige kommuner. Jeg vil arbejde for at området tildeles flere midler. Jeg er kritisk overfor kommunens tablet-politik i grundskolen.

ENSOMHED - DET ER ET FÆLLES ANSVAR
Det er mit indtryk, at en del borgere i kommunen oplever ensomhed. Jeg vil arbejde for, at vi får prioriteret området. Jeg mener ensomhed kan løses i samarbejde mellem kommune, foreninger og frivillige. Det er særligt vigtigt for mig at ældreplejen, institutioner og skoler styrkes, så alle borgere får mulighed for en hverdag i fællesskab.

Jeg stiller op som kandidat til byrådet, da jeg gerne vil være med til at ændre kulturen i byrådet. 

Greve Kommune har et ansvar for, at alle borgere i kommunen har et godt liv. Det er særligt vigtigt for mig at sårbare børn, unge, ældre og andre får gode muligheder, som dem der har mest. 

Jeg interesserer mig også for hvordan velfærden finansieres. Jeg er ikke tilhænger af yderligere skattestigninger i kommunen, og jeg mener vi skal diskutere emnet. 

Socialdemokratiets lod er at trække stemmer over midten, og herved opnå den politiske magt og indflydelse.  

/Andreas 
 

"For et nyt og bedre flertal i Greve Byråd" 

 

Lidt om mig: 

Jeg er 36 år og arbejder som chauffør.
Jeg er gift med Christine og far til to børn på 9 og 5 år.
Vi er tilflyttere til Greve Kommun og bor i parcelhus.
Jeg er aktiv i foreningslivet. 

 

Følg mig gerne:

Facebook 

Instagram

LinkedIn