Allan Jørgensen

Handicapområdet
Mine interesseområder er det, der i kommunalt sprog hedder det specialiserede voksenområde, hvor man finde dem, der har brug for hjælp, fordi der er indtruffet en ”social begivenhed” så borgeren har brug for hjælp fra det offentlige. Det kan være fordi borgeren har brug for økonomisk understøttelse, hjælpemidler eller en social pension (førtidspension), eller mulighed for at bevæge sig rundt med kørestole eller andre hjælpemidler. Det er et af de områder, hvor borgerne klager over kommunen, -og også et af de områder, hvor kommunen får over halvdelen af sagerne retur med krav om bedre gennemarbejdning eller omgørelse af sagen fra Den sociale Ankestyrelse.
 
En engageret og inkluderende børnepolitik
Børnehaver og vuggestuer skal have et miljø, hvor børnene kan være trygge og der er normeret et tilstrækkeligt antal pædagoger. Overgangen til en folkeskole og sfo skal være velforberedt, og lærere og pædagoger skal have tid nok til forberedelse af undervisningen, -og der skal også bruges penge på undervisningsmaterialer, lærerne skal bruge meget tid sammen med eleverne, men de skal have forudsætningerne for, at undervisningen kan blive meningsfuld, og at skolen kan inkludere alle.
 
Veje
Det er af vital betydning, at kørebaner, fortove og broer af sikkerhedshensyn holdes i farbar stand. Det gælder snerydning (glatførebekæmpelse) og vejbelysning, som er en sikkerhed for alle Greves borgere.
 
Lidt om mig
Jeg er født i den sidste store besættelsesårgang i februar 1946 på Vesterbro i Kø¬benhavn. Vi boede senere i nordvest kvarteret, og jeg fik en almindelig kommuneskole¬uddannelse afsluttende med en studentereksamen i 1965 fra Efterslægten, dengang et gymnasium i nord vest kvarteret. Derefter blev jeg cand. mag. fra Københavns Universi¬tet i 1973 i samfundsfag og historie.
 
Under studiet havde jeg arbejde som medhjælp på et bogbinderi og som postbud på B&W (motorfabrikken på Christianshavn) og sidst som timelærer på Gentofte Studenterkursus. Da jeg blev fær¬dig i 1973 blev jeg ansat på Greve Gymnasium, hvor jeg var til jeg blev pensioneret.
 
Jeg har været medlem af Socialdemokratiet siden 1962. Jeg har haft mange tillidsposter i partiet, men har været ude af det arbejde i de senere år. En overgang var jeg formand for grundejerforeningen, og sørgede for snerydning, vejtræer og grønne områder. I mange år var jeg medlem af bestyrelsen for Mosede Forts Venner og viste rundt på og i fortet indtil det blev overtaget af museet. Ved siden af det politiske arbejde er jeg engageret i arbejdet for psykisk handicappede, dels i LEV, som arbejder for sent udviklede og i Bedre Psykiatri, som arbejder for pårø¬rende til psykisk syge. I to perioder har jeg været medlem af Handicaprådet, og jeg sidder også i Fritidsrådet og Naturmiljørådet, som repræsentant for DH (Danske Handicaporganisationer) i Greve. 

Følg mig gerne på Facebook.