Ældre

Vi bliver flere og flere ældre i Greve og det er dejligt. Vi skal sørge for, at alle vores ældre bliver behandlet med respekt og værdighed og at vi kan tilbyde en god og indholdsrig hverdag, med mange forskellige tilbud.  
Kort sagt – så skal det være trygt at blive gammel i Greve.

 

  Genindføre flextrafik 

  Ældrepulje

  Flere billige lejeboliger

 ​​​​​​​ Sommerfest og julefest 

 ​​​​​​​ Mulighed for Ollekolle

 ​​​​​​​ Flere bænke, handicapvenlige stier og toiletter

 ​​​​​​​ Tilskud til aftenskole for pensionister

 ​​​​​​​ Stranden skal være fremkommelig

 ​​​​​​​ Mere medbestemmelse over maden, der serveres

 ​​​​​​​ Flere muligheder for vores frivillige

 

 

Genindføre flextrafik​​​​​​​

Rigtig mange ældre har haft stor glæde af flextrafik, som gav dem muligheden for nemt at komme rundt i kommunen. 
Desværre blev ordningen stoppet, dels grundet reel besparelse, men desværre også fordi, at ordningen blev misbrugt. Vi synes ikke det er rimeligt, at de få tosser skal ødelægge det for de mange ældre, som var meget glade for ordningen.
Derfor vil vi fra Socialdemokratiet genindføre flextrafik.

 

Flere billige lejeboliger

Rigtig mange Greveborgere er opskrevet til en billig lejebolig igennem boligselskaberne. 
Desværre er der lange udsigter til at kunne få en lejlighed. Flere års ventetid, og det er uholdbart. 
Der er mange borgere, som vil ud af deres huse, men fortsat ønsker blive i sit nærområde. Her har man sit netværk, og her har man sin familie.
Derfor skal vi tilsikre, at vi får flere billige almene lejeboliger, så flere der nærmer sig en alder hvor de vil ud af sine huse, kan komme det. Det skaber endvidere muligheden for, at Greve får nye familier til kommunen, i de huse som bliver fraflyttet.

 

Ollekolle

Bofælleskaber for personer over 50 år, er der stigende interesse for og det er noget, vi hilser velkomment i kommunen. 
Det er ofte selvstændige lejligheder eller rækkehuse, men med fælleslokaler og -faciliteter. I et ollekolle har man derfor stadig sin egen bolig, men er samtidig med i et fællesskab, som styrker livsglæden, kan hjælpe til at modvirke ensomhed og som giver tryghed.    

 

Tilskud til aftenskole for pensionister

Rigtig mange ældre i kommunen har stor glæde af at deltage på aftenskolerne i Greve.
Det skaber socialt samvær, og styrker netværket. Det er med til at skabe et bedre seniorliv, hvilket er til gavn for alle.
De seneste par år er tilskuddet til pensionister for deltagelse på aftenskoler blevet nedsat. Det betyder desværre, det er blevet dyrere at tage aftenskolekurserne.
Derfor vil vi øge støtten til tilskud for pensionister, så det igen bliver billigere at gøre brug af aftenskolerne i Greve.

 

Mad 

Der skal være valgmuligheder for de ældre, der er visiteret til madordningen og det skal være valgfrit, om man ønsker et varmt måltid mad eller køle-mad til flere dage. 
På vores plejecentre hvor der er leve-bo miljøer, skal vi sørge for i videst muligt omfang at inddrage de beboere, der har lyst til at hjælpe, så det bliver en del af dagligdagen med lækker hjemmelavet mad. Ligeledes skal vi sørge for, at der kan vælges mellem et par retter, så vi sikrer, at vores ældre får den mad, de har lyst til og brug for.
Vi vil også gerne arbejde for, at økologi og sæsonvarer bliver valgt, når det er muligt.

 

Ældrepulje

Vi vil gerne indføre en ældrepulje, som kan benyttes til forskellige ting, alt efter hvad der er størst behov for. De første år ser vi gerne, at den bruges på at styrke aktiviteter, der kan modvirke ensomhed, da vi ved at det kan være en udfordring for mange og det seneste års megen isolation, hjælper bestemt ikke på dette. Vi vil gerne være med til at styrke trivslen og dermed livskvaliteten for vores mange ældre medborgere.

 

Jule- og sommerfest

Ensomhed er for mange ældre en udfordring og vi vil derfor gerne bakke op om en årlig sommerfest og en julefest. Det kan evt. være i samarbejde med frivillige, men det at have et par højdepunkter at se frem til, er for mange en stor glæde og kan hjælpe til at man kommer ud blandt andre mennesker. 

 

Bænke & stier

Det skal være nemmere, at færdes i kommunen som ældre, også selvom bentøjet ikke kan holde som tidligere. Derfor vil vi have, at der skal være strategisk placeret bænke i kommunen, så man kan tage en lille pause, når man går rundt.  
Det vil gøre daglig motion nemmere, og det vil samtidig inspirere til, at flere ældre kommer ud, og rører sig. Både for at få et bedre liv, men også for at kunne holde sig i gang.

 

Stranden

Vi har en 8 km lang fantastisk sandstrand, som er skøn at gå en tur på. Som ældre kan man blive begrænset for adgang hertil, som følge af de forhold der eksisterer i dag. Efter nærmere undersøgelse, herunder grundig snak med de ældre, vil vi om nødvendigt etablere bedre adgangsforhold til kommunens vigtigste rekreative område. 
Skal der flere ramper og trapper til? Ja, så skal vi etablere disse.

 

Toiletter

Vi skal have flere offentlige toiletter, der er handicapvenlige, så de kan benyttes af alle. Derfor skal vi have undersøgt det nærmere, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at placere disse. 

 

Flere muligheder for vores frivillige

I Greve kommune, har vi mange frivillige, som yder en stor indsats for vores ældre. Vi vil gerne arbejde for, at det er muligt, at bruge cafeerne på vores ældrecentre til forskelige aktiviteter. Når caféerne er lukkede om eftermiddagen/aftenen, å ser vi gerne at lokalerne bliver brugt til arrangementer for kommunens ældre. Det kan være banko, fællesspisning, bogklub og meget andet. Vores frivillige har masser af gode ideer og dem vil vi rigtig gerne bakke op om.